Rundveehouders gaan vanaf 2020 bijdragen aan het Diergezondheidsfonds

Lange tijd konden uitgaven voor preventie en monitoring van dierziektes in de rundveesector nog betaald worden uit reserves, maar dat verandert vanaf 2020. Een melkveehouder gaat €2,442 per rund en €0,345 per kalf bij afvoer naar slacht of export bijdragen aan het Diergezondheidsfonds.

Dat blijkt uit het heffingsbesluit dat het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit heeft gepubliceerd. Voor de rundvee- en kalverhouderij werd de bijdrage jaren gefinancierd uit de reserves van ZuivelNL en SBK. Helaas raken die reserves uitgeput, waardoor vanaf 2020 ook voor de rundvee- en kalverhouderij een overheidsheffing van kracht wordt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verstuurt de heffingen voor het Diergezondheidsfonds. De factuur voor de rundveeheffing over 2020 wordt rond februari 2021 verwacht.

Het heffingsbesluit kent twee tarieven: voor runderen tot 1 jaar wordt €0,345 in rekening gebracht bij afvoer naar slacht of export. Voor runderen ouder dan 1 jaar geldt het tarief van €2,442. Het aantal runderen ouder dan 1 jaar wordt vastgesteld door het gemiddelde van vier peildata te nemen.
Schapen-, geiten- varkens- en pluimveehouders dragen de laatste jaren al direct via de heffingen bij aan het fonds. Vanuit het Diergezondheidsfonds (DGF) betalen overheid en dierhouders maatregelen om dierziektes in de veehouderij te voorkomen en te bestrijden. In het geval dat dieren geruimd moeten worden krijgen agrarisch ondernemers een vergoeding.

De uitvoering van de maatregelen voor preventie, monitoring en bestrijding van dierziekten vindt onder verantwoordelijkheid van het ministerie plaats, maar dat gaat in nauw overleg met vertegenwoordigers van de veehouderijsectoren. Het ministerie legt ook financiële verantwoording aan de sectoren af over de besteding van de middelen.

Het Diergezondheidsfonds ontvangt naast de heffingen ook  bijdragen van de EU en het ministerie van LNV.  De bijdragen uit de sector worden begrensd met een plafondbedrag, mochten kosten door bijvoorbeeld een uitbraak hoog oplopen. De begroting voor 2020 komt uit op een bijdrage van € 6,3 miljoen vanuit de rundveesector.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen