Schouten besluit voor zomer over mobiel slachthuis

Landbouwminister Carola Schouten neemt voor de zomer een besluit over het al dan niet structureel gaan inzetten van mobiele slachthuizen, of wel mobiele dodings-units (MDU). Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Haar afweging hangt onder andere af van de beschikbare capaciteit bij de NVWA.

Sinds december 2018 loopt een pilot met de MDU. De MDU is erop gericht dat niet-transportwaardige, maar wel slachtwaardige runderen op het veehouderijbedrijf worden bedwelmd en gedood om vervolgens bij een slachthuis verder te worden geslacht. Verdere aantasting van dierenwelzijn moet daarmee worden voorkomen doordat de veehouder minder snel geneigd zal zijn om niet-transportwaardige runderen toch op transport naar het slachthuis mee te geven.

Voor- en nadelen aan slacht op lokatie

Uit het advies van Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) blijkt dat zowel voor- als nadelen aan het mobiele slachthuis zitten. BuRO constateert voordelen op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid. Toch zijn er ook risico’s op het gebied van dierenwelzijn aldus BuRO, zoals wanneer de dodingstechniek niet goed wordt toegepast. Ook is het de vraag wat een veehouder met een rund doet dat volgens de NVWA niet geschikt is voor slacht. Eventuele risico’s op het gebied van diergezondheid zitten bij het niet correct reinigen van de MDU wanneer het naar een ander bedrijf gaat en bij de afvoer van bloed van de gedode dieren. Risico’s voor de voedselveiligheid zitten vooral in de mogelijke aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen.

Proef met mobiele dodings-units afgerond

Met deze evaluatie is de pilot MDU afgerond en stopt deze. Om een besluit te nemen over structurele inzet van de MDU is een integrale afweging nodig waarbij zowel gekeken wordt naar maatregelen tot vermindering van de door BuRO gesignaleerde risico’s als naar de beschikbare capaciteit bij de NVWA.

Bron: Boerderij.nl

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen