Sophie Deleu benoemd als nieuwe voorzitter van de KNMvD

Dierenarts Sophie Deleu is de nieuwe voorzitter van onze beroepsvereniging. De Raad van Afgevaardigden (RvA) heeft haar maandagavond 20 april benoemd voor een zittingsperiode van drie jaar. Op 2 april heeft de vertrouwenscommissie Sophie Deleu voorgesteld. De selectiecommissie is op 14 april bijeen geweest en heeft op 17 april een positief advies uitgebracht. In de vergadering van 20 april heeft de RvA gestemd en is Sophie Deleu met meerderheid van stemmen benoemd. Zij treedt per direct in functie. Haar benoeming komt op het juiste moment. De coronacrisis brengt een toenemende behoefte aan verbinding en samenwerking binnen en met het veterinaire veld aan het licht.

Sophie Deleu (54) heeft naast ervaring in de sector Landbouwhuisdieren onder meer gewerkt bij het RIVM, waar zij verscheidene functies heeft bekleed. Zo was zij hoofd van het Nationaal Kennis Centrum Alternatieven voor Dierproeven en voorzitter van de Ondernemingsraad RIVM. Tot voor kort was zij Hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Diergeneeskunde. Haar brede inhoudelijke interesse en ervaring met communicatie- en organisatievraagstukken komen binnen de Vereniging goed van pas. Sophie is getrouwd en moeder van twee kinderen.

Voorzitter Deleu: “Namens de KNMvD vind ik dat de noodzakelijke medische zorg voor dieren niet mag lijden onder de coronacrisis, evenmin als de gezondheid van (para)veterinairen die professioneel contact hebben met patiënten, eigenaren en veehouders. Het heeft grote prioriteit deze wettelijke zorgtaak gestalte te blijven geven onder de sterk gewijzigde omstandigheden van de anderhalvemetersamenleving. Ik stel me ten doel een verbindende rol te spelen, zowel binnen de veterinaire beroepsgroep als met kennisinstellingen, stakeholders en overheid.”

Wij zijn verheugd met Sophie een nieuw boegbeeld te hebben en wensen haar veel genoegen en succes in haar nieuwe functie als voorzitter.

Lees het persbericht.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen