KNMvD standpunt Alternatieve behandelwijzen in de diergeneeskunde

Het aantal dierenartsen in Nederland die niet-reguliere behandelwijzen toepassen neemt de afgelopen jaren toe. Deze niet-reguliere behandelwijzen, ook wel alternatieve of complementaire diergeneeskunde genoemd, worden soms naast reguliere diergeneeskunde toegepast. Producten die door deze groep dierenartsen worden voorgeschreven zijn geen geregistreerde diergeneesmiddelen, daar er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de werkzaamheid en/of de veiligheid. De vraag moet gesteld worden wat de rol is van alternatieve behandelwijzen ten opzichte van evidence based veterinary medicine.

De KNMvD vindt dat de reguliere diergeneeskunde  de standaardzorg is zoals een klant die van iedere dierenarts mag verwachten. De KNMvD erkent dat er vraag bestaat naar aanvullingen op deze standaardzorg. Daarom is de KNMvD van mening dat dergelijke aanvullingen mogelijk zijn, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Benieuwd naar het volledige standpunt van de KNMvD? Download het hieronder.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen