Standpunt over chemotherapie bij hond en kat

De KNMvD staat positief tegenover het gebruik van cytostatica bij hond en kat mits aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Belangrijk is dat de dierenarts met de eigenaar eerst een inschatting maakt over de kwaliteit van leven van het dier na de behandeling inclusief mogelijke bijwerkingen. Daarnaast bepaalt de dierenartsen voor hij/zij chemotherapie toepast of er geen alternatieve behandelingen zijn die de gezondheid van het dier in vergelijkbare mate kunnen verbeteren. Dierenartsen gebruiken alleen chemotherapie als dat wetenschappelijk onderbouwd is en de toepassing geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Tot slot letten dierenartsen op de juiste toepassing, opslag en het voorkomen van nadelige effecten voor mens, dier en milieu.

Voor alle voorwaarden: lees de volledige tekst van het standpunt ‘Chemotherapie’ .

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.