KNMvD standpunt Neutralisatie van pups en kittens op zeer jonge leeftijd

Om de grote hoeveelheden zwerfkatten en honden en katten in asielen te beperken worden pups en kittens in diverse landen op jonge leeftijd geneutraliseerd. Dit zogenaamde “early age neutering” is echter in verband met diverse gezondheids- en welzijnsrisico’s niet onomstreden.

De KNMvD is van mening dat de optimale leeftijd voor neutralisatie per situatie moet worden bepaald. Daarnaast moet in de afweging worden meegenomen of de voordelen van neutralisatie opwegen tegen de risico’s die een dergelijke ingreep met zich meebrengen. Gezien de verschillen in gebruiksdoel, rasgevoeligheid voor bepaalde aandoeningen, de genetische verschillen tussen de hond en de kat en de verschillende rassen en leefomstandigheden van het individuele dier, kan geen uniforme richtlijn worden vastgesteld of en op welke leeftijd neutralisatie moet plaatsvinden.

Neutralisatie van pups

Hoewel de optimale leeftijd voor neutralisatie per situatie moet worden bepaald, is de KNMvD van mening dat pups over het algemeen niet voor een leeftijd van 8 weken geneutraliseerd moeten worden, vanwege een verhoogd anesthesierisico. Daarnaast verdient het bij teven de voorkeur om pas na de eerste loopsheid te neutraliseren en bij reuen pas na de aanvang van de puberteit.

De KNMvD is daarbij geen voorstander van sterilisatie (het doorhalen van de zaad- of eileiders in plaats van het verwijderen van de eierstokken of testikels) als standaard vorm van neutralisatie.

Omdat neutralisatie alleen na zorgvuldige veterinaire afwegingen plaats dient te vinden en economische redenen volgens de KNMvD geen rol mogen spelen bij de keuze voor neutralisatie, staat de KNMvD niet achter het opnemen van een neutralisatieplicht in het koopcontract bij aanschaf/verkoop van honden.

Neutralisatie van kittens
Gezien het zwerfkattenprobleem vindt de KNMvD neutralisatie op jonge leeftijd (2 tot 4 maanden leeftijd) van zwerfkatten te rechtvaardigen. Het doel, namelijk het terugdringen van de problemen rond zwerfkatten en asieldieren, weegt zwaarder dan de mogelijke risico’s die aan vroege neutralisatie verbonden zijn. Bij diereigenaren is uiteraard het uitsluiten van de kans op nakomelingen eveneens een belangrijke reden om te kiezen voor vroegtijdige neutralisatie.

Benieuwd naar de volledige standpunten van de KNMvD? Download ze hieronder.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen