KNMvD standpunt Welzijn van grote grazers in de Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een natuurgebied waar heckrunderen, konikpaarden en edelherten een groot deel van het jaar een goed bestaan hebben omdat aan veel van hun natuurlijke behoeften wordt voldaan. Aan het einde van de winterperiode kan de draagkracht van het gebied voor de aanwezige grote grazers echter overschreden worden. Er is dan te weinig voedsel voor de hele populatie waardoor veel dieren ernstig verzwakken en onnodig lijden. Door middel van vroegreactief afschot tracht Staatsbosbeheer onnodig en vermijdbaar lijden te voorkomen. Dat betekent dat jaarlijkse grote aantallen, vaak jonge, verzwakte dieren worden afgeschoten. Dit lukt niet in alle gevallen, waardoor sommige dieren alsnog van de honger sterven. Deze situatie zorgt voor veel verontwaardiging en discussie in de samenleving.

De KNMvD is van mening dat de samenleving een morele verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van dieren, ook als die worden gebruikt bij een door de mens gewenste ontwikkeling van een ecosysteem. De KNMvD is van mening dat het lijden van deze grote grazers zo veel mogelijk moet worden voorkomen. De doelstellingen van de Oostvaardersplassen wegen namelijk niet op tegen het onnodig lijden van individuele dieren door verhongering.

Benieuwd naar het volledige standpunt van de KNMvD? Download het hieronder.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen