KNMvD standpunt Paardenmarkten

De KNMvD is van mening dat paardenmarkten als folkloristisch evenement in stand kunnen blijven mits er door de organisatie strenge eisen worden gesteld aan ondermeer het welzijn van de paarden en de naleving van de wettelijke verplichtingen omtrent identificatie en registratie. Voor wat het welzijn betreft zou op elke paardenmarkt veterinair toezicht aanwezig moeten zijn. Ook moeten er door de organisatie in overleg met een dierenarts criteria voor het welzijn van de paarden op de markt opgesteld worden. De KNMvD heeft hiervoor een aantal aanbevelingen opgesteld. Controles van de overheid op welzijn, transport en identificatie en registratie blijven echter noodzakelijk.

In het voorjaar van 2017 bracht de RDA een zienswijze uit over paardenmarkten. De GGP is blij met de zienswijze op paardenmarkten van de RDA. De GGP heeft in het beginstadium input geleverd op de zienswijze en haar standpunt over paardenmarkten gedeeld met de RDA. De zienswijze is erg uitgebreid en zorgvuldig opgesteld. Waar het oude protocol Welzijn Paardenmarkten nog ruimte liet voor invulling, geeft de RDA concrete verbeterpunten die controleerbaar zijn en het welzijn van de paarden verhogen.

Klik hier voor het standpunt van de KNMvD.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen