KNMvD standpunt Weidegang en huisvesting van melkvee in Nederland

De rundveehouderijsector heeft de laatste 40 jaar een ontwikkeling doorgemaakt waarbij het aantal bedrijven sterk is gedaald, het aantal koeien per bedrijf sterk is toegenomen en de productie per koe aanzienlijk is gestegen. Dit heeft ertoe geleid dat een deel van de koeien in ons land langer en soms permanent worden opgestald.

De KNMvD vindt dat vanuit het oogpunt van diergezondheid en dierenwelzijn, weidegang de voorkeur heeft boven het langdurig of permanent binnen houden van rundvee, met inachtneming van een aantal voorwaarden.

Benieuwd naar het volledige standpunt van de KNMvD? Download het hieronder.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen