Standpunt, visie op een duurzame dierhouderij in Nederland

In een werkelijk duurzame dierhouderij is het welzijn van dieren, naast diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid, geborgd. Op dit moment is er niet één type dierhouderij aan te wijzen waar al deze zaken beter geborgd zijn dan in de andere houderijsystemen. De KNMvD zet zich daarom in om het welzijn van het individuele dier meetbaar te maken en op basis daarvan de huidige dierhouderijsystemen aan te passen. De dierenarts: in belang van mens en dier.

Klik hier voor de visie van de KNMvD.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen