Start Bestuurlijk Overleg Veterinaire Professie

Dierenartsen hebben een belangrijke rol in de maatschappij. De primaire taak van een dierenarts is het beter maken van zieke dieren, of liever nog, zorgen dat dieren niet ziek worden. En daarnaast dragen dierenartsen bij aan een goede diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid. Het werk is daarbij de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Een sterke, onafhankelijke beroepsgroep is essentieel om toekomstige uitdagingen aan te pakken.

Daarom is het volgende nodig:
  • Goede borging van kwaliteit in diergeneeskunde;
  • Balans tussen vraag en aanbod op de veterinaire arbeidsmarkt;
  • Verdere versterking van rollen en posities in het diergeneeskundig stelsel;

Dit zijn de aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten ‘Positie en rol van de dierenarts en kwaliteitsborging van het veterinaire veld’, en ‘De arbeidsmarkt voor dierenartsen’. In de rapporten werd aangegeven een proces te starten om gezamenlijk tot afspraken te komen over de opvolging van de aanbevelingen. Vandaag was de minister aanwezig bij de officiële start van dit proces om gezamenlijke ambities vast te leggen en in een plan uit te werken. Gerda van Dijk zal als onafhankelijk voorzitter dit proces begeleiden.

Het rapport ‘Positie en rol van de dierenarts en kwaliteitsborging van het veterinaire veld’ lees je hier.
Het rapport ‘De arbeidsmarkt voor dierenartsen’ lees je hier.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen