Start nationaal actieplan voorkomen en bestrijden zoönosen

Minister Kuipers (VWS) en Staghouwer (LNV) maken werk van de preventie en bestrijding van zoönosen met de aftrap van het Nationaal Actieplan Zoönosen. De basis voor het actieplan zijn onder andere de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Bekedam: Zoönosen in het Vizier en de evaluatie van de aanpak van SARS-CoV-2 bij nertsenbedrijven.

Tijdens de kick-off vertelde LNV over de aanpak. De komende maanden praten LNV en VWS met deskundigen en stakeholders (waaronder de KNMvD) en vertalen de aanbevelingen in concrete acties. Vóór de zomer wordt het plan aan de Tweede Kamer  aangeboden.

Kijk ook: Zoönosen en dierziekten | Debat Gemist (tweedekamer.nl)

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen