Stichting PEGD eindigt per 1 januari 2020

De Stichting Permanente Educatie Gezelschapsdieren (PEGD) is een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk van de KNMvD en de Faculteit Diergeneeskunde. PEGD biedt sinds 2009 bij- en nascholing aan gezelschapsdierenpractici en paraveterinairen. Uit een nieuwe, toekomstgerichte visie op onderwijs volgt de keuze om per januari 2020 te stoppen met Stichting PEGD en aan te sluiten op het lifelong learning programma van de Universiteit Utrecht.

De markt van onderwijs en ontwikkeling is de laatste tien jaar flink in beweging. De Faculteit Diergeneeskunde en de KNMvD erkennen het belang van lifelong learning om de kwaliteit van het diergeneeskundig handelen op peil te houden. In een concurrerende, versnipperde scholingsmarkt ligt het anno 2019 voor de hand om het aanbod vanaf de start van de opleiding tot en met de bij- en nascholing te centraliseren. Daarom gaat de Stichting PEGD stoppen en sluit de Faculteit Diergeneeskunde aan op het lifelong learning programma van de Universiteit Utrecht. Deelnemers kunnen in het najaar van de Faculteit Diergeneeskunde nadere informatie verwachten over het nieuwe scholingsaanbod. De KNMvD blijft zich sterk maken voor deskundigheidsbevordering en behoudt haar rol van verbinder en partner op het gebied van bij- en nascholing. Beide partijen verwachten met deze ontwikkeling het principe van lifelong learning van veterinaire professionals te borgen.

Meer weten? Zie de veel gestelde vragen over de beëindiging van PEGD.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen