Strengere aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

Hoe vaak lees je het niet? “Zwaar verwaarloosde dieren aangetroffen bij X te Y. De dierenpolitie heeft de dieren weggehaald en elders ondergebracht, enkele dieren moesten ter plaatse geëuthanaseerd worden. X moet voor de rechter verschijnen. X was in het verleden ook al eens veroordeeld wegens het verwaarlozen van zijn dieren, maar toen in plaats Z.”

Het gebeurt nu nog regelmatig dat iemand wiens dieren wegens verwaarlozing bij hem weggehaald zijn, enige tijd later op een andere plaats weer dieren houdt. In sommige gevallen legt een rechter bij een voorwaardelijke straf ook een houdverbod als bijzondere voorwaarde op. Dit houdverbod kan inhouden dat iemand geen dieren, minder dieren of bepaalde diersoorten niet mag houden of bezitten. Maar wat als iemand in hoger beroep gaat? Dan zou zo iemand dus nog jarenlang dieren onder erbarmelijke omstandigheden kunnen houden. Dat kan en moet anders vond ook het kabinet.

Houdverbod als zelfstandige maatregel

Minister Grapperhaus en minister Schouten willen met het wetsvoorstel ‘Aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing’ dat een houdverbod als zelfstandige maatregel kan worden opgelegd voor maximaal 10 jaar. Daarmee kun je voorkomen dat verdachten van verwaarlozing of mishandeling in beroep gaan en zo toch nog jarenlang dieren kunnen houden. Een rechter kan vervolgens beslissen dat het houdverbod direct na de uitspraak van de rechtbank ingaat. Dus niet pas als een hogere of de allerhoogste rechter over een zaak beslist heeft. Deze maatregel kan dan in meer gevallen ter bescherming van dieren worden opgelegd.

Gebiedsverbod

Wordt het voorstel wet, dan kan er een gebiedsverbod worden opgelegd. Dit om te voorkomen dat een dader in de buurt komt van plekken waar dieren worden gehouden. Denk aan dieren die mishandeld of gedood worden op de wei, in een stal of op kinderboerderijen.

Welzijn dieren in gevaar

Als veehouders of dierenwinkels niet goed zorgen voor hun dieren en het welzijn van de dieren geschaad wordt, door ondervoeding of slechte verzorging, dan kunnen deze bedrijven straks om die reden stilgelegd worden. Nu kan dat alleen als de gezondheid van mens of dier in gevaar is.

Bijtincidenten

Nog altijd worden er honden speciaal getraind voor hondengevechten. Ze moeten krachtig en agressief zijn. Maar ze komen ook buiten en daarmee vormen ze een risico voor de samenleving. Als zulke speciaal getrainde honden een mens of ander dier aanvallen, dan zijn de gevolgen vaak ernstig en soms zelfs dodelijk. Het kabinet wil bijtincidenten door honden dan ook strenger aanpakken. Het aanhitsen van een dier moet als het aan het kabinet ligt, als een misdrijf worden gezien. Nu is het nog een overtreding.

Bestuurlijke boete

Het is al verboden om bijvoorbeeld honden met een gecoupeerde staart deel te laten nemen aan wedstrijden, tentoonstellingen en keuringen. Het mag alleen als er een medische noodzaak is geweest om de staart te couperen. Helaas blijkt de praktijk anders te zijn. Straks kan een bestuurlijke boete worden opgelegd aan mensen die dieren zonder medische noodzaak bepaalde ingrepen laten ondergaan en die toch meedoen aan wedstrijden en dergelijke.

Voorlichting

Vaak blijkt dat houders van dieren simpelweg niet weten wat dieren nodig hebben en daarmee veroorzaken ze onbedoeld schade aan de gezondheid en het welzijn van hun dieren. Als een houder niet weet hoe je een dier moet houden dan is de kans groot dat hij in herhaling valt zodra hij toch weer dieren in huis haalt. Het verbeteren van de kennis en vaardigheden van een houder kan veel onbedoeld leed voorkomen. Het voorstel is dan ook om een educatieve maatregel op te leggen bij overtreding van wettelijke bepalingen over dierenwelzijn. Hiermee kan op de lange duur het onbedoeld overtreden van deze normen worden voorkomen. En zo kunnen mensen toch op een verantwoorde manier dieren houden.

Raad van State

Het wetsvoorstel is nog niet openbaar. Het zal eerst voor advies aan de Raad van State worden gezonden. Als het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt, zullen de tekst van het voorstel en het advies van de Raad van State openbaar worden.

Wat kun je als dierenarts doen?

Als dierenarts kun je mensen uitgebreide informatie geven over hun dieren en de verzorging die nodig is. Je kunt eventueel verwijzen naar de websites van dierenarts.nl of het LICG. Zo help je mee aan het voorkomen van veelal onbedoeld dierenleed. Zie je dat het echt niet goed gaat ondanks gesprekken en adviezen, dan kun je melding doen van verwaarlozing/mishandeling. Bel 144 red een dier.

Kom je als dierenarts bij veehouders, dan houd je samen met de veehouder de gezondheid en het welzijn van de dieren in de gaten. Je geeft waar nodig advies en informatie. Het vertrouwensloket landbouwhuisdieren kan je adviseren als het ergens mis dreigt te gaan en je niet weet hoe verder.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen