Strengere regels fokken kortsnuitige honden, outcrossen per direct verboden

De tijdelijke uitzondering voor het fokken met extreem kortsnuitige honden in combinatie met een hond met een langere snuit komt per direct te vervallen. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag bekend gemaakt. Fokken met honden met een te korte snuit is al verboden vanaf 2019, maar tot vandaag gold er een uitzondering voor outcrossen. Demissionair minister Adema van LNV ziet deze nieuwe regel als een belangrijke stap in het fokken van gezonde honden. Ook mag er niet meer gefokt worden met honden die geopereerd zijn aan kortsnuit-gerelateerde problematiek zoals een te dichte neus. 

Criteria

Honden met een extreem korte snuit zoals mopshonden en Franse bulldogs hebben meer kans op ademhalingsproblemen vanwege een te korte snuit. Daarom mag er sinds 2019 alleen met kortsnuitige honden gefokt worden wanneer ze voldoen aan 6 criteria die zijn opgesteld door deskundigen. Het fokken van deze rassen is dus niet uitgesloten, maar ze moeten onder meer een normaal ademgeluid vertonen in rust en een goede verhouding tussen de schedel en neus hebben. Deze regels zijn nu vastgelegd in een beleidsregel.

Geen uitzondering meer

Met deze beleidsregel komt er een einde aan de tijdelijke uitzondering voor het onder voorwaarden fokken met honden met een craniofaciale ratio (CFR) van <0,3. Dat betekent dat volwassen honden die niet voldoen aan de criteria, niet meer mogen worden ingezet voor outcross. Het ministerie schrijft dat ze deze uitzondering is niet meer nodig achten omdat fokkers in de afgelopen 4,5 jaar voldoende tijd hebben gehad om geleidelijk toe te werken naar honden met een gezonde snuitlengte.

Operatie

Ook wordt in de beleidsregel expliciet gemaakt dat er niet gefokt mag worden met volwassen honden die een operatie hebben gehad om hun welzijn te verbeteren, om te voorkomen dat hun ongezonde genetische kenmerken worden doorgegeven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een operatie waarbij de neusgaten groter gemaakt zijn en het zachte gehemelte is ingekort, zodat de hond beter adem kan halen.

Toezicht

De NVWA gaat op deze aangescherpte regels handhaven. Als een fokker de regels overtreedt kan een boete van € 1.500 euro volgen. Daarnaast wordt er in de meeste gevallen ook een last onder dwangsom opgelegd, om ervoor te zorgen dat de fokker ook echt stopt met fokken.

Dierenartsverklaring

Met ministerie verwijst fokkers naar de dierenarts om te beoordelen of hun hond voldoet aan de zes criteria en vraagt dierenartsen daarvoor een dierenartsverklaring af te geven. Daarnaast adviseren ze toekomstige eigenaren de fokker te vragen van de dierenartsverklaringen van de ouderdieren.

Hoe beoordeel je een kortsnuit voor de fok?

Krijg je een fokker in de praktijk die vraagt om een dierenartsverklaring? Controleer dan of de hond voldoet aan de zes criteria. Deze zijn opgesteld door Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij en het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren in opdracht van het ministerie van LNV.  In dit document staat uitgebreid beschreven hoe je een hond beoordeeld.

PETscan: snel en eenvoudig

De eenvoudigste en beste manier om de dierenartsverklaring af te geven is door het gebruik van PETscan. PETscan is het diagnoseregistratiesysteem van de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Het biedt dierenartsen een digitaal scoringsformulier voor kortsnuitige honden waar de handhavingscriteria ingevuld kunnen worden. Zodra snuit- en schedellengte zijn ingevuld wordt automatisch de craniofaciale ratio berekent. Onder in het formulier wordt aangegeven of het dier voldoet aan de gestelde criteria. Dit ingevulde formulier kan worden afgedrukt als dierenartsverklaring.

In dit informatieblad van de NVWA staat wat praktische informatie inclusief een scoringstabel. Let wel op: de nieuwe beleidsregels zijn hierin nog niet verwerkt. 

Factsheet en voorbeeld dierenartsverklaring

De KNMvD werkt momenteel aan een korte praktische factsheet over de zes criteria waarin staat hoe je de beoordeling moet doen en aan een voorbeeld dierenartsverklaring die je kunt invullen en uitprinten.

 

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen