Cornélie Westermann

Cornélie Westermann

RvA-lid Cluster paard

Cornélie Westermann is in 1996 afgestudeerd en vier jaar werkzaam geweest in de algemene praktijk, voordat ze naar de Faculteit ging als paardeninternist in de dop. Ze werd in de loop van de jaren Nederlands (2005) en Europees (2007) Specialist Inwendige Ziekten van het Paard en ze is in 2008 gepromoveerd op (metabole) spieraandoeningen en spier(patho)fysiologie. Haar werkzaamheden zijn:

  • Kliniek Inwendige Ziekten Paard: patiëntenzorg, patiëntgericht onderwijs
  • Management: onderwijsdirecteur master diergeneeskunde (2019-heden)
  • Onderwijs: vrij divers, maar grotendeels masterfase paard
  • Onderzoek: aandachtsvelden zijn respiratie, spieraandoeningen, onderwijs

Ze is al KNMvD lid sinds het afstuderen en heeft in het afdelingsbestuur van Zuid-Holland (1998-1999) en Utrecht (2000-2002) gezeten en in de congrescommissie van de KNMvD in 2002. Ze was voorzitter van de paardenintervisiegroep van Midden-Nederland van 2008-2011. Voor Cluster Paard zat ze van 2012-2017 in de PEP (Permanente Educatie Paard). Van 2019 tot 2022 was ze KNMvD coach voor jonge dierenartsen.

Bovenstaande geeft de terechte indruk, dat Cornélie zowel een fervente paardenarts is als een enthousiast commissielid en bestuurder. De Raad van Afgevaardigden is een mooie combinatie: de paardenartsen vertegenwoordigen bij de KNMvD.