Joost van Herten, dierenarts

Joost van Herten, dierenarts

Sr. Beleidsmedewerker

Ondersteuning van het KNMvD-bestuur op de beleidsterreinen diergezondheid, dierenwelzijn en diergeneesmiddelen.

Secretaris Werkgroep Veterinair Antibioticabeleid (www.wvab.nl)

Secretaris Commissie Ethiek