Liesbeth van den Berg

Liesbeth van den Berg

Administratief medewerker PEGD

o Verwerking PEGD cursusadministratie
o Organisatie en coördinatie aangaande PEGD cursussen
o Ondersteunende werkzaamheden op locatie

 

´PEGD, hét cursuscentrum voor de gezelschapsdierenarts en paraveterinair!´
De Stichting Permanente Educatie Gezelschapsdieren (PEGD) is een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG), onderdeel van de KNMvD en het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren (DGG) van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht.

Liesbeth van den Berg, medewerker van de KNMvD, is het aanspreekpunt van PEGD. Bij haar kunt u terecht voor al uw vragen via info@pegd.nl.