Ronald van Ringelestijn

Ronald van Ringelestijn

Beleidsondersteuner

o Ondersteuning clusterbesturen, commissies en werkgroepen
o Secretariaat Registratiecommissie Specialisatie Diergeneeskunde
o Aanspreekpunt “Goodwill”
o Lid Personeelsvertegenwoordiging