Ronald van Ringelestijn

Ronald van Ringelestijn

Beleidsondersteuner

o Ondersteuning clusterbesturen
o Agendabeheer clusterbestuursleden Landbouwhuisdieren en DIMEO (bij afwezigheid Angelique GD en Paard )
o Secretariaat Registratiecommissie Specialisatie Diergeneeskunde