Thibault Frippiat

Thibault Frippiat

Clustervoorzitter Paard

Thibault Frippiat is in 2010 aan de faculteit Diergeneeskunde in Luik (België) als dierenarts afgestudeerd. Na het afstuderen bleef hij aan dezelfde universiteit verbonden als universitair docent in de sportfysiologie van paarden. Hij verhuisde in 2013 naar Nederland en startte zijn eigen praktijk in Zeewolde met als aandachtsgebied de sportbegeleiding van paarden, en in het bijzonder het onderzoek en de behandeling van de luchtwegen van paarden. In 2016 rondde hij de opleiding als paardenchiropractor af bij Focus on the Equine Spine. Thibault is inmiddels opgenomen in de volgende registers: CKRD (Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen), Erkende Paardendierenarts en Erkende Keuringsdierenarts voor Paarden. Hij is daarnaast FEI Permitted Treating Veterinarian en FEI Official Veterinarian. Naar verwachting zal hij in 2024 zijn promotietraject afronden op het onderwerp van behandeling van luchtwegaandoeningen bij paarden.

Thibault is sinds 2013 lid van de KNMvD, en sinds 2015 actief binnen de vereniging. Hij werd in 2022 voorzitter van het Cluster Paard en bestuurslid van de KNMvD. Hij is afgevaardigd naar de FEEVA (Federation of European Equine Veterinary Associations) namens het Cluster Paard. In 2023 werd hij voorzitter van de FNHB (Federatie van Nederlandse Hippische Brancheorganisaties), waar het Cluster Paard lid van is. In deze hoedanigheid is hij ook bestuurslid van de SRP (Sectorraad Paarden) namens de FNHB.

Thibault hecht veel belangen bij het nastreven van de speerpunten van het Cluster Paard, met name het positioneren van paardendierenartsen als deskundigen op het gebied van paardengezondheid en -welzijn. Contact met en vertegenwoordiging van de leden van Cluster Paard is voor hem cruciaal.

De portefeuilles van Thibault binnen het bestuur van Cluster Paard zijn:

 • Commissies van Cluster Paard:
  o Keuringscommissie
  o Adviescommissie
 • Stichting Paard en de kwaliteitsregisters
 • FNHB en SRP:
  o Algemene zaken
  o Werkgroep diergezondheid
  o Gezondheidsoverleg Paard
 • Internationaal (FEEVA en BEVA)
 • SEIN
 • Leidraden
 • Contact met overheid
 • Overleg met andere clusters binnen de KNMvD