Terugblik KNMvD Najaarsdag 2018

Zaterdag 3 november 2018 troffen rond de driehonderd dierenartsen elkaar voor de Najaarsdag op de Uithof in Utrecht.

De aftrap werd gegeven door KNMvD-voorzitter Merel Langelaar die met de metafoor van de stromende rivier het beeld schetst van een vereniging die haar doel uiteindelijk met kracht kan bereiken dankzij de inzet van iedereen. Zij schets de impact van de nieuwe bestuursstructuur en geeft aan daarmee de daadkracht en de ideeënkracht van alle Nederlandse dierenartsen in alle geledingen en binnen alle diersoorten een nieuw elan te willen geven. Als de KNMvD invloed wil hebben, krijgen en houden op het beleid, de organisatie en de (praktische)zorg rond dieren, -gezondheidszorg en –welzijn dan is de inzet van alle leden nuttig en noodzakelijk, aldus Merel Langelaar.

Rob van Lint, Inspecteur-Generaal NVWA, door Merel Langelaar geïntroduceerd als de grootste werkgever van dierenartsen in Nederland, nam zijn gehoor mee op het uitganspunt “Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”. Hij beschreef met bijna zichtbare trots de essentiële rol van de dierenartsen binnen de NVWA. Dierenartsen die zich bezighouden met export en import van levende dieren, dierenartsen in hun rol als erfbetreders, als bewaker van de voedselveiligheid, diergezondheid en het dierenwelzijn, de dierenartsen in hun rol als toezichthouder. Hij schetste kort even de uitdagingen rond de Brexit en het beslag van de NVWA op het aantal vacatures voor dierenartsen. Daarmee duidelijk symboliserend welke rol de NVWA in Nederland heeft en voor iedereen vervult.

Keynote-speaker Richard Engelfriet, bracht na de serieuze redes van beide eerdere sprekers de vrolijke toon in de zaal door het gezelschap op bijna onnavolgbare wijze voor te houden vooral geen adviezen te volgen van succesgoeroes maar af te gaan op eigen gezond verstand. Hij maakte met een proef (n=1) duidelijk hoe makkelijk beïnvloeding mogelijk is en prikte met enkele welgekozen humoristische voorbeelden het “wij van WC-eend adviseren WC-eend” kaliber van enkele succesformules door.

De Najaarsdag is tevens een mooie gelegenheid om enkele mensen te eren voor hun inzet voor de diergeneeskunde in Nederland. Dit jaar reden om drie maal het geschenk ter onderscheiding uit te reiken. Aan Els Broens voor haar gedreven bijdrage aan de ontwikkeling van VETMAP en haar rol bij de Werkgroep Veterinair Antibioticabeleid (WVAB). Aan Dax Vendrig voor zijn ondersteunde werkzaamheden voor de diverse formulariumcommissies en aan Maarten van den Bosch die het geschenk ter onderscheiding ontving voor zijn voorzitterschap van de formulariumcommissie schaap en geit maar in zijn dankwoord aangaf dat deze eigenlijk voor de hele commissie moest gelden.

Prof. dr. Frans van Knapen werd op voordracht namens alle leden van de KNMvD door het bestuur benoemd tot lid van verdienste. Als “gedreven hoogleraar en expert op het gebied van de levensmiddelenhygiëne en veterinaire volksgezondheid, die nog steeds mensen weet te binden en te boeien op het thema Public Health”, eerde Merel Langelaar hem voor zijn langjarige inzet voor de veterinaire wereld.

Het platform jonge dierenartsen maakte op de Najaarsdag hun winnaar van ‘De Werkgever van het jaar 2018’ prijs bekend. Dit jaar waren er 3 genomineerden werkgevers allen voorgedragen door hun enthousiaste jonge medewerkers: Dierenkliniek de Kempen (Frank van Schaijk) ; Dierenkliniek Rijen (Jeroen Sterenborg) en Diergeneeskundig Centrum de Nieuwe Hanze (Marike Oosterhoff-van der Spek, Jan Hendrik Boeve, Frank van Oort en René Baltussen). Deze laatsten wonnen de prijs.  Daarnaast waren veel studenten in de gelegenheid de masterclasses te volgen dankzij het feit dat hun inschrijfgeld vergoed werd door Najaarsdag sponsoren Basic Vets en VvAA.

Naast het feit dat de Najaarsdag het moment is om oude medestudenten en collega’s (opnieuw) te ontmoeten, verschafte de Najaarsdag een breed pallet van in totaal ruim 35 bijeenkomsten, en lezingen, discussies en presentaties. In dat opzicht bood de Najaarsdag voor ieder diersoort-specialisme en elk aanpalend onderwerp de aanwezige dierenartsen, studenten en paraveterinairen een ruime keuze. De Groep Geneeskunde Landbouwhuisdieren hield haar Algemene Leden Vergadering.

Voor een breder of select publiek gaven de onderscheiden sprekers presentaties over diverse onderwerpen als ‘Dat mag wel in de krant’ een seminar voor paraveterinairen die de communicatie namens hun praktijken verzorgen of de interactieve workshop ‘niet lullen maar poetsen’ waarin de stand van zaken rond de nieuwe praktijkgids Hygiëne, Reiniging en Desinfectie centraal staat.

Natuurlijk was er ook ruim aandacht voor veterinaire zaken als de bestrijding van vogelmijt bij pluimvee, wormencheck bij hond en kat, acute verlammingen bij gezelschapsdieren, de effecten van hondenimport uit het (verre) buitenland (ziekten; gedragsproblemen en hoe zit dat nou met het paspoort); de behandeling van het Secundair Atonie Syndroom bij konijnen en of de (voor)oordelen over graanvrije voeding.

De eigen praktijkvoering kreeg aandacht in het intercollegiaal overleg paard, een seminar marktontwikkelingen in de praktijk, een workshop crisismanagement en een hoorcollege over tuchtzaken en klachtenprocedures.

Ook het welzijnsaspect kwam aan bod in een interactieve discussie over het en de rol en het effect op het dier van yoga met geiten of het knuffelen van koeien en vinden kippen buitenlopen eigenlijk wel leuk? Naast een meer filosofische benadering van dit thema, het gegeven dat dit vaak therapie voor de mens is, maar de vraag ook is wat het betekent voor het dier. Humaan forensisch patholoog anatoom Frank v.d. Goot wist zijn gehoor meermalen voor te houden welke effecten tunneldenken heeft als er een vermoeden bestaat op dierenmishandeling bij bijvoorbeeld de sectie op een dood dier. Hij illustreerde zijn betoog met enkele plastische voorbeelden uit eigen praktijk.

Het succes van de Najaarsdag is alleen mogelijk door de inzet van de congrescommissie, de rol van de sprekers en de workshopbegeleiders en natuurlijk de bijdrage en aanwezigheid van de sponsoren van de dag: Basic Vets ; Boehringer Ingelheim ; CVS-Group ; Olus/Friendlyvets; ABN-AMRO ; Ranzijn ; AON ; Labmakelaars Benelux; Royal Canin; MSD ; Tinley ; VvAA en de NVWA

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen