Tijdelijke opschorting exportcertificering in verband met het coronavirus

Vanwege de beperkte capaciteit en (inter)nationale maatregelen in verband met het coronavirus (COVID-19) heeft de NVWA besloten om beschikbare capaciteit voor keuringen te concentreren op keuringswerkzaamheden in slachthuizen en certificering van exporten die van belang zijn voor de voedselvoorziening.

Dit betekent dat vanaf vrijdag 27 maart 2020 geen exportcertificering meer wordt uitgevoerd voor:

  • fokrunderen
  • paarden (met uitzondering van slachtpaarden)
  • schapen en geiten (met uitzondering van schapen en geiten die direct naar een slachthuis worden vervoerd)
  • slachtkoeien
  • bijzondere overige diersoorten (bijvoorbeeld bijzondere vogels en gezelschapsdieren)

Er geldt een uitzondering voor dieren in lopende quarantaines. Deze kunnen alsnog geëxporteerd worden. Nieuwe quarantaine-aanvragen worden niet langer geaccepteerd en lopende quarantaines niet langer verlengd.

Alle export van slachtvee vanuit Nederland direct naar een slachthuis kan doorgaan, behalve de export van slachtkoeien. Met slachtkoeien worden bedoeld de zogenoemde ‘uitstoot melkveehouderij’, ‘worstkoeien’ en ‘einde-carrièredieren uit de melkveehouderij’. Of deze koeien wel of niet lacterend zijn speelt geen rol.

Voor varkens gelden vooralsnog geen beperkingen.

Export van paardensperma is nog wel mogelijk omdat dit (deels) op afstand gecertificeerd kan worden zonder bezoek aan het spermawincentrum. De NVWA bestudeert momenteel de mogelijkheid om deze vorm van certificering uit te breiden naar alle certificering van paardensperma.

Overige maatregelen

Verder gelden de volgende maatregelen:

  • Vanaf maandag 30 maart schort de NVWA de keuringen voor de Mobiele Dodings Unit op (MDU).
  • De verplichte monstername door de NVWA in het kader van het Nationaal Plan Residuen wordt vanaf maandag 30 maart 2020 gehalveerd.
  • De monstername vanwege de Verordening microbiologische criteria (VMC) schorten wij tijdelijk op.
  • Wij voeren geen fysieke bezoeken meer uit voor jaarlijkse verleningen van de scrapie-status. De status scrapie, zoals bedoeld in Verordening (EG) no. 2001/999 Bijlage VIII Hoofdstuk A Afdeling A onder 1, zal voorlopig op basis van de administratieve controle worden verlengd.
  • Nieuwe aanvragen voor de scrapie-status nemen wij voorlopig niet in behandeling.

Meer informatie

Brief over tijdelijke opschorting exportcertificering

Bron: NVWA

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen