TMPS bij rundvee

Het schorsen van de handelsvergunning van 14 diergeneesmiddelen eind juli levert helaas toch problemen op in de melkveehouderij. Het betreft hier de indicatie ´ernstige mastitis´ op het BBP.

Lastige situatie

Van deze  vier middelen die hiervoor geregistreerd waren vallen twee (Dofatrim en Duoprim) onder de schorsing en mogen niet meer worden afgeleverd aan de dierenarts. Het derde middel  is beperkt leverbaar (Amphoprim), het vierde mag niet door de veehouder worden gebruikt op basis van de registratie toedieningswijze iv (Borgal). Dit laatste product kan wel door de dierenarts zelf toegediend worden (iv/im).

Alternatieven

Er zijn 2 alternatieven die buiten de huidige wetgeving vallen:

  1. Borgal kan worden voorgeschreven door de dierenarts met de mededeling uitsluitend IM gebruiken. Dit antibioticum heeft de juiste indicatie en de juiste toedieningsvorm, maar is echter ook IV gebruik geregistreerd.
  2. Cascade producten

Het gebruik van onderstaande middelen in cascade is niet geheel afgedekt. Immers, voor de indicatie ernstige mastitis zijn ook 2e keus middelen geregistreerd. Deze zijn echter óf niet beschikbaar óf veterinair-technisch minder geschikt. Bovendien heeft vanuit het oogpunt van resistentie-ontwikkeling het gebruik van 1e keuze middelen de voorkeur boven 2e keuze mogelijkheden.

  1. De TMPS combinatie Diatrim zou een optie kunnen zijn maar heeft niet de juiste indicatie en kan alleen als cascade product worden gebruikt. Of de cascade van toepassing kan zijn is niet geheel duidelijk aangezien er geregistreerde alternatieven voorhanden zijn. Verder is voor een goede werkzaamheid van Diatrim bij ernstige mastitis nog niet de juiste dosering voor lacterende koeien geregistreerd (2x daags toedienen). Het doeldier en de dosering komen daarmee niet met elkaar overeen en dus dient de cascade-wachttijd van 7 dagen voor de melk en 28 dagen voor het vlees te worden aangehouden.
  2. Andere TMPS combinaties (AA Trim, Trisulin en TMP/SMZ) zijn wel met deze dosering voor andere indicaties voor lacterende dieren geregistreerd en zouden mogelijk ook via de cascade ingezet kunnen worden. Dan gelden gewoon de wachttijden uit de registratiebeschikking: 4 dagen voor de melk en 12 dagen voor het vlees.

Aan Diatrim wordt gewerkt om de registratie mastitis toe te voegen.
Aan Dofatrim en Duoprim wordt gewerkt om alternatieven voor DEA te vinden.

Wat nu te doen?

Tot er weer een geschikte TMPS combinatie voor ernstige mastitis op voorraad  is hebben we in Nederland in ieder geval voor de practicus een lastige situatie, waarbij we ook vanuit handhaving nog niet weten waar we precies aan toe zijn.

We hebben bovenstaande in overleg met partijen als FIDIN en de faculteit Diergeneeskunde bij de overheid teruggelegd om met een oplossing te komen en vanzelfsprekend ook met de NVWA in gesprek over hoe de handhaving op een praktische manier in te vullen is.

Advies op dit moment is om bij een keuze uit bovenstaande alternatieven in de verslaglegging in ieder geval de veterinaire onderbouwing van deze keuze goed op orde te hebben en de juiste wachttijden in acht te nemen (zie ook voor aanvullende informatie het ‘formularium melkvee’).

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met één van je vakgroepbestuurders, Erwin Hoogland (voorzitter GGL) of Joost van Herten (KNMvD bureau Houten).

We houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

Met vriendelijke groet, vakgroep herkauwers, KNMvD

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen