Op 25 mei zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een opvolger vinden in de AVG (algemene verordening persoonsgegevens). Deze AVG is ‘strenger’ dan haar voorganger.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG). De Wbp is sinds 1 september 2001 van kracht. De wet (Wbp) vervalt op 25 mei 2018 als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking treedt. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Op 4 mei 2016 is de AVG gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De AVG is 20 dagen na deze publicatie in werking getreden. Maar de AVG is pas vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

Verenigingen zijn de laatste maanden bezig geweest alle informatiestromen in kaart te brengen. Dat geldt ook voor de KNMvD. De afgelopen periode is gekeken naar het beheer en de opslag (en noodzaak van het hebben van) privacygevoelige informatie. Doel: voldoen aan de (nieuwe) wet, zorgen voor goede beveiliging van informatie en vaststellen hoe, wie of wat deze informatie (nog) mag of moet ontvangen en/of met wie (medewerkers van) de KNMvD op welke vorm van verzoeken, informatie mag delen.

Tegelijkertijd is er gekeken waar en waarom privacygevoelige informatie met andere organisaties is gedeeld, bijvoorbeeld NAW-gegevens die wettelijk gedeeld moeten worden in het kader van integraal ketenbeheer, en hoe alle privacy-informatie daarbij beveiligd is. Die informatie deelden we ook al regelmatig met de dierenartsen praktijken om ook deze voor te bereiden op de AVG. Het is op zich complexe informatie. Niet altijd is alles indertijd gedocumenteerd met het vooruitzicht op de AVG regels van nu. Leden van de KNMvD kunnen er op vertrouwen dat de KNMvD kan voldoen aan de meeste eisen en dat de medewerkers zijn geïnstrueerd. Dat dit beleid wellicht nog niet ‘alle puntjes op de i’ heeft gevangen bewijst het feit dat er recent een handhavingsverzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens is binnengekomen. Dit is gebaseerd op een klacht van een individu of organisatie die via het UDN systeem geprobeerd heeft om informatie te verkrijgen. Op basis daarvan is door de Autoriteit Persoonsgegevens vragen gesteld aan de KNMvD. De KNMvD kijkt de afhandeling van dit handhavingsverzoek met vertrouwen tegemoet.

Kijk hier voor meer informatie over de AVG.