Tuchtcollege beboet dierenarts voor afgeven onvolledig ingevuld EU-dierenpaspoort

Iedere dierenarts weet (of zou moeten weten) hoe het zit met de regels omtrent het EU-dierenpaspoort. En toch gaat het nog wel eens mis, zoals nu ook blijkt uit een uitspraak van het tuchtcollege.

Hoe het hoort
Een EU-dierenpaspoort is een officieel identificatiedocument dat alleen afgegeven mag worden door een bevoegd dierenarts. Het afgeven van blanco of onvolledig ingevulde paspoorten is wettelijk verboden. Volledig ingevuld betekent dat je alle verplichte rubrieken I tot en met IV hebt ingevuld en, indien verplicht, hebt gelamineerd. Een instructie voor het correct invullen van een EU-dierenpaspoort vind je hier.

Uitspraak tuchtcollege
Het tuchtcollege heeft zich onlangs uitgesproken over de verantwoordelijkheid van de dierenarts met betrekking tot het volledig invullen van het EU-dierenpaspoort. In de desbetreffende casus werd duidelijk dat de rubrieken III ‘Merking van het dier’ en IV ‘Afgifte van het paspoort’ van het EU-dierenpaspoort niet waren ingevuld. Ook werd er in het patiëntendossier vermeld dat er sprake was van een navelbreukje, maar dit werd niet genoteerd in het paspoort.

Hoewel niet is gebleken dat er sprake was van verkeerde intenties, is het tuchtcollege evengoed van mening “dat het door een dierenarts afgeven van een niet volledig ingevuld en ondertekend dierenpaspoort een ernstig verzuim oplevert, dat een dierenarts zwaar wordt aangerekend, gelet op de belangen die zijn gediend met de beschrijving en de identificatie van een dier door middel van een volledig ingevuld dierenpaspoort”. Ook overweegt het college “dat, als een dierenpaspoort wordt meegegeven, in beginsel alle bij een controle of keuring geconstateerde afwijkingen die in het kader van de afgifte van een dierenpaspoort aan het licht komen, in het paspoort behoren te worden vermeld”.

Zorgvuldig omgaan met paspoorten voorkomt illegale hondenhandel
Een volledig ingevuld en afgetekend EU-dierenpaspoort is belangrijk om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen. Op onzorgvuldige wijze omgaan met de afgifte van paspoorten kan bijdragen aan het faciliteren van malafide hondenhandel. Neem daarom je verantwoordelijkheid! Dit geldt ook voor het melden van (een vermoeden van) illegale hondenhandel. Een recent aangenomen motie waarbij wordt gepleit voor overleg met (omliggende) probleemlanden over het verbeteren van de handhaving op Europese wettelijke vereisten voor export van honden onderstreept dit belang nogmaals. Samen staan we sterker!

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen