UDD-regeling en vleesvee

Naar aanleiding van vragen uit het veld over wettelijk verplichte bedrijfsbezoeken zetten we een paar dingen nog even op een rijtje:

  • De categorie vleesvee valt niet onder de UDD-regeling
  • Voor vleesvee gelden daarom geen wettelijk verplichte bedrijfsbezoeken.
  • Houders van vleesvee zijn wel wettelijk verplicht om een bedrijfsgezondheids- en behandelplan te hebben en antibiotica te registreren.
  • Vleesveehouders die deelnemen aan IKB rund moeten ook een 1-op-1 overeenkomst hebben.
  • Een vleesveehouder mag antibiotica toedienen volgens het behandeladvies van de dierenarts.
  • Er mogen voor vleesvee geen antibioticavoorraden op het bedrijf aanwezig zijn, anders dan nodig voor het afmaken van behandelingen die door een dierenarts zijn voorgeschreven.
  • Een dierenarts mag diergeneesmiddelen voor vleesvee voorschrijven als hij de omstandigheden waaronder de dieren gehouden worden kent en over de medicatiehistorie beschikt.
  • In beginsel schrijft een dierenarts alleen diergeneesmiddelen voor op basis van een klinische inspectie en diagnose.
  • Een dierenarts mag niet meer diergeneesmiddelen voorschrijven als nodig is voor de behandeling, met een maximum van 1 maand.
  • Voor URA-middelen (antiparasitica, antihelmintica, antimycotica en sedativa) mag maximaal voor 1 jaar worden voorgeschreven.
Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen