Uitbraken met H3N1 op Belgische pluimveebedrijven

In België

zijn sinds eind april 2019 in 33 besmettingen van het laag pathogene vogelgriepvirus (LPAI) H3N1 vastgesteld. De getroffen bedrijven betreffen 13 vleesvermeerderingsbedrijven, 15 legbedrijven (zowel binnen- als uitloop), 3 kalkoenbedrijven en 2 vleeskuikenbedrijven. De klinische symptomen op de bedrijven zijn snelle daling van eiproductie (van 20%-100%) en hoge sterfte (tot 50% en hoger).  Via de Gezondheidsdienst voor dieren (GD) en AVINED (overlegplatform voor de pluimveesector) zijn pluimveedierenartsen gewaarschuwd voor eventuele besmettingen door import uit België. LPAI is niet aangifteplichting. Import van pluimvee en eieren uit België wordt als (verhoogd) risicovol gezien omdat niet altijd duidelijk is of deze smetstoffen bevatten.

Bioveiligheid essentieel

Gezien de ernst van de situatie is het van belang dat  pluimveehouders, dierenartsen, erfbetreders, transporteurs en bedrijven in de pluimveesector alle bioveiligheidsmaatregelen strikt uitvoeren en alert te zijn op klinische verschijnselen van AI.

In februari 2019 is in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde nog een artikel verschenen over de zoektocht naar nieuwe (hoogpathogene) vogelgriepvaccins.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen