Uitzondering voor gebruik flunixine met DEA bij niet-voedselproducerende paarden

Het ministerie van LNV heeft besloten een tijdelijke uitzondering te maken voor de toepassing van pijnstillers met de werkzame stof flunixine bij niet-voedselproducerende paarden. Door de schorsing van deze diergeneesmiddelen vanwege de toevoeging van de hulpstof diethanolamine waren er voor bepaalde indicaties bij paarden onvoldoende alternatieven beschikbaar. Uit het oogpunt van dierenwelzijn en –gezondheid mogen deze middelen nu weer ingezet worden bij paarden, mits in het paardenpaspoort is vastgelegd dat de dieren uitgesloten zijn voor humane consumptie.

De uitzondering is ingegaan op 18 januari en zal gelden tot er weer voldoende alternatieven op de markt zijn. Over het intrekken van dit besluit zal te zijner tijd opnieuw gecommuniceerd worden.

Nota Bene: voor de actuele status van producten met flunixine bezoek de Diergeneesmiddelen informatiebank.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen