Update Afrikaanse Varkenspest in Europa

In dit bericht lees je de laatste stand van zaken rondom de Afrikaanse varkenspestsituatie in Europa.

Ingetrokken beperkingen

Om te beginnen het positieve nieuws: de beperkingsgebieden die zijn ingesteld in verband met de besmettingen bij gehouden varkens in Duitsland zijn ingetrokken. Het zijn alle voor zover nu te overzien separate introducties gebleken die zich gelukkig niet verder hebben verspreid. Ook het beperkingsgebied in Rieti, Italië, dat was ingesteld na de vondst van een AVP-positief wild zwijn, is in oktober ingetrokken, nadat na vier maanden was gebleken dat daar geen andere besmettingen met AVP bij wilde zwijnen of gehouden varkens waren aangetroffen. Tevens is de situatie op Sardinië gewijzigd. In de afgelopen zeven jaar is het aantal uitbraken van AVP drastisch afgenomen. De laatste uitbraak op een houderij dateert van september 2018 en in april 2019 is het laatste wilde zwijn positief gevonden op AVP. Sardinië is gedeeltelijk vrij van AVP verklaard. Het andere gedeelte (oostelijk deel) is meegenomen in de reguliere Europese regionalisering.

Besmettingen

Dan het minder positieve nieuws. In verschillende lidstaten zijn er in de afgelopen maanden nieuwe besmettingen met AVP bij varkenshouderijen en wilde zwijnen gemeld. Zo zijn er besmettingen bij varkenshouderijen gemeld in Letland, Moldavië, Litouwen en Polen. In Letland komt daarmee de teller voor 2022 op in totaal zes besmette bedrijven, waarvan 4 bedrijven met 10 of minder varkens. Tevens worden er nog steeds besmettingen van AVP bij wilde zwijnen gemeld in onder andere Moldavië, Polen, Slowakije, Letland en Italië. In Letland zijn er in 2022 (tot 28 november) in totaal 1110 AVP-besmettingen bij wilde zwijnen vastgesteld. Deze meldingen zijn gedaan op basis van monsters afkomstig van dood gevonden wilde zwijnen (552 positieve), en zwijnen die zijn geschoten voor wildbeheer (558 positieve). Italië meldde op de Scopaff-vergadering in november dat de besmettingen in Piedmont en Liguria meer in oostelijke en westelijke richting waren gevonden. In beide gebieden zijn nog positieve zwijnen gevonden (Piedmont: 125, Liguria: 70). In de regio Lazio, Rome, zijn tot op dit moment 48 besmettingen vastgesteld en lijkt de situatie stabiel. Sinds september zijn daar geen nieuwe gevallen aangetroffen. Ook in Duitsland is de afgelopen maand melding gedaan van een nieuwe besmetting bij wilde zwijnen, te weten in de regio Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, en wel in zone I, de bufferzone. De nabij gelegen zone II is om die reden verder uitgebreid.

Ook is, vier jaar na het succesvol bestrijden van AVP in wilde zwijnen, Tsjechië opnieuw geconfronteerd met een besmetting van AVP in wilde zwijnen. Deze besmetting heeft zich voorgedaan in het noorden van Tsjechië, in de buurt van de grens met Polen (de regio Liberec). Op 27 november is hier een wild zwijn aangereden door een auto. Monsters van dit dier zijn positief getest op AVP. De nodige verplichte veterinaire maatregelen conform verordening (EU) nr. 2020/687 zijn ingesteld, waaronder het instellen van een besmet gebied (zie bijgevoegde kaart). Er zijn vanuit deze zone géén varkens, levende producten, vers vlees en vleesproducten vervoerd naar andere lidstaten of derde landen.

Op deze kaart – beheert door de Europese Commissie – staan de gebiedsbeperkingen in Europa.

Doe melding bij NVWA bij verdenking AVP

Zoals we iedere keer weer aangeven blijft het belangrijk dat alle betrokkenen zo veel mogelijk passende bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen, hoe lastig dit soms ook kan zijn. Ook is het van groot belang geen varkensproducten achter te laten in de natuur of bij een varkenshouderij. Uiteraard is alertheid ook van groot belang om een besmetting zo snel mogelijk te detecteren. Daarom doen we opnieuw de oproep aan iedereen om bij verschijnselen bij varkens die lijken op AVP dit zo snel mogelijk bij de NVWA te melden.

Lees ook:

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen