Update Afrikaanse varkenspest

Er zijn in Duitsland op dit moment 71 wilde zwijnen gevonden die zijn besmet met Afrikaanse varkenspest (AVP). Er is in het noorden een tweede besmettingsgebied ingesteld met daaromheen een bufferzone. Er is flink opgeschaald in capaciteit (leger en honden bijvoorbeeld), waarbij niet alleen vrijwilligers worden ingezet. Er zijn varkensbedrijven die geen uitloop hebben in het besmette gebied, noch in het buffergebied.

In Polen zet de verspreiding van AVP ook door. Sinds september zijn er 7 uitbraken bij gehouden varkens vastgesteld. Het gaat onder andere om één groot bedrijf in centraal Polen. Polen vindt zo nu en dan illegale houderijen en er worden ook bedrijven gesloten die niet voldoen aan bioveiligheidseisen. Houders bij wie kleine afwijkingen van de bioveiligheidseisen zijn vastgesteld, krijgen een boete of administratieve correctie.

In Slowakije zijn geen gevallen bekend bij gehouden varkens, maar er zijn wel 37 wilde zwijnen positief bevonden sinds september.

Terugkoppeling missie naar Duitsland

De Europese Commissie heeft een veterinaire missie in Duitsland georganiseerd. Volgens de deelnemers aan de missie doet Duitsland het goed. Het belangrijkste is om snel werk te maken van het plaatsen van hekken aan de westkant van de zogenaamde bufferzone.

Brief aan de Tweede Kamer

Gisteren heeft de minister van LNV een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de mogelijke gevolgen van de besmettingen in Duitsland voor Nederland. Je vindt de brief  hier.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen