Update: Regeling Geborgde Rundveedierenartsen

Namens de vertegenwoordigers van de KNMvD in het College van Belanghebbenden (CvB) ontvang je hierbij de laatste stand van zaken rondom de Regeling Geborgde Rundveedierenarts.

  • Na de toewijzing door de overheid (in 2019) van specifieke borgingstaken aan de geborgde rundveedierenarts is door de SGD de zgn. BGP-tool opgesteld waarmee de practicus invulling kan geven aan deze bijzondere verantwoordelijkheid. Omdat hiernaast ook de melkveehouder en zuivelonderneming aan wettelijke eisen moet voldoen bestaan er nu meerdere instrumenten naast elkaar die gedeeltelijk overlappen. Het is vanaf het begin de insteek van de KNMvD geweest om te blijven voldoen aan wettelijk eisen maar om ook waar mogelijk te proberen dubbel werk te voorkomen. Hiermee is het SGD-bestuur aan de slag gegaan. Het blijkt dat om verschillende redenen, die wij ook niet altijd helemaal in beeld krijgen, dat de wens om dubbel werk te voorkomen, lastiger op te lossen is dan op het eerste gezicht lijkt.
  • Tot het moment dat het SGD-bestuur met de belanghebbende partijen overeenstemming heeft bereikt en de koppelingen tussen de BGPtool en KoeMonitor (het borgingsinstrument van ZuivelNL) is gerealiseerd, geldt er een overgangssituatie waarmee het Koekompas vervangend is voor de BGPtool.
  • Deze overgangsperiode duurt in onze ogen langer dan verwacht en we merken dat veel collega’s in het veterinaire veld dit met ons eens zijn. De KNMvD wordt regelmatig benaderd door bezorgde collega’s die deze zorgen met ons delen. We hebben als KNMvD zowel rechtstreeks richting het SGD-bestuur, als via onze vertegenwoordiging in de vergaderingen van het CvB-rund, regelmatig aandacht gevraagd voor deze onduidelijke en onpraktische situatie en waar mogelijk geprobeerd dierenartsen hierin te ondersteunen. Helaas, tot op dit moment, nog zonder zichtbaar resultaat. Schroom niet om te blijven melden, jouw stem hebben we nodig om te weten wat er speelt en hoe we tot een zo praktisch mogelijke oplossing kunnen komen.
  • Het is verleidelijk om, terechtgekomen in deze lastige fase, te twijfelen aan de ingezette koers en om gedurende deze periode van radiostilte op te roepen tot actie. We snappen deze gedachten maar om zo snel mogelijk te komen tot een werkbaar eindresultaat, soms geduld noodzakelijk is, hoe onprettig dit ook aanvoelt. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een werkbare oplossing die recht doet aan de wensen en eisen van alle partijen. Als KNMvD dringen we biij het SGD er stelselmatig op aan onze beroepsgroep op de hoogte te houden.

Siert-Jan Boersma
Bouwen Scheijgrond
Elske van der Mik

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen