Verenigingsnieuws

Zoals eerder gecommuniceerd, heeft de Raad van Afgevaardigden (RvA) besloten om de huidige situatie binnen de KNMvD in kaart te brengen en te laten onderzoeken door een vertrouwenscommissie van drie KNMvD-leden. Op basis van de uitkomsten vanuit de vertrouwenscommissie volgt advies aan de RvA over de vervolgstappen richting een toekomstbestendige KNMvD.

Deze terugkoppeling stond voor 29 oktober 2019 op het programma, maar is uitgesteld omdat het onderzoek nog niet is afgerond. De vertrouwenscommissie heeft inmiddels de meeste personen gesproken, die zij wilde spreken. De laatste gesprekken vinden deze en komende week plaats. Aansluitend volgt het delen van de inzichten en adviezen met de RvA.

U kunt zich voorstellen dat dit impact heeft op de vereniging. De werkzaamheden worden onder de omstandigheden zoveel mogelijk voortgezet. Echter zijn er ook een aantal zaken waar op korte termijn nog geen uitsluitsel over gegeven kan worden. Eén daarvan is dat wij op dit moment nog niet kunnen aangeven of er voor 2020 een contributieverhoging dan wel contributiestructuurwijziging wordt verwacht. Dit betekent niet dat we er niet mee bezig zijn, maar de uiteindelijke besluitvorming is in deze situatie nog niet mogelijk. Zodra er meer helderheid is over de vervolgstappen van de RvA, krijgt u hierover nader bericht.

Graag uw begrip voor deze situatie. In het belang van de vereniging wil de vertrouwenscommissie de situatie zo grondig en zorgvuldig mogelijk onderzoeken om tot een weloverwogen advies te komen.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen