Vertrouwensloket publiceert jaarrapport 2019

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren heeft het Jaarrapport 2019 gepubliceerd. De belangrijkste cijfers staan in de factsheet. Het Jaarrapport geeft inzicht in het nuttige werk van afgelopen jaar. Afgelopen jaren ziet het Vertrouwensloket een geleidelijke toename van het aantal meldingen en informatieve vragen.

In totaal werden 129 meldingen ontvangen van (mogelijk) verminderde dierzorg. Bij de verdeling van deze meldingen over de verschillende diersoorten, is het aandeel meldingen over rundvee hoog. Verder is het aantal recidieven opvallend: van 24% van de meldingen is in voorgaande jaren ook een melding ontvangen bij het Vetrouwensloket. Het begeleiden van deze recidieven zijn intensiever en duren langer. De hectiek van afgelopen jaar en o.a. maatschappelijk druk maakt dat deze bedrijven het moeilijker hebben om geen terugval te krijgen.

Sinds 2018 is Sectorraad Paarden aangesloten bij het Vertrouwensloket. De aandacht die deze samenwerking heeft gekregen, resulteert in meer aandacht voor welzijn van bedrijfsmatig gehouden paarden en in meer meldingen (18%). Vanuit de pluimveehouderij krijgt het Vertrouwensloket relatief weinig meldingen. Het aantal meldingen vanuit de varkenshouderij (9%) is in vergelijking met vorig jaar constant gebleven. Naar verwachting zal het aantal meldingen vanuit varkenshouderij en pluimvee toenemen de komende jaren, omdat de betreffende brancheorganisaties partner zijn geworden van het Vertrouwensloket. Hierdoor wordt meer aandacht voor het onderwerp gevraagd binnen deze diersectoren. Daarnaast heeft Agrivaknet zich ook aangesloten bij het loket waardoor meer erfbetreders bereikt worden.

Verminderde dierzorg of dierwelzijn is vaak geen onwil, maar vaak onmacht. Vaak is de kwaliteit van dierzorg een signaal hoe het met de veehouder zelf gaat. Alles begint met een eerste stap. Het Vertrouwensloket is naast een meldpunt ook een adviespunt. Afgelopen jaar werd het Vertrouwensloket 19 keer benaderd voor overleg en het verstrekken van advies en informatie. Het Vertrouwensloket krijgt ongeveer evenveel meldingen van burgers als van erfbetreders. Daarmee is het aandeel meldingen van burgers de laatste paar jaren gestegen ten opzichte van erfbetreders. Maar burgers doen wel vaker de melding anoniem; het percentage anonieme meldingen van de erfbetreders is 48% en van burgers 76%.

Het Vertrouwensloket Jaarverslag 2019
 

 

 

 

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen