Veterinair en humaan samen sterk tegen huiselijk geweld en dierenmishandeling

Huiselijk geweld en dierenmishandeling kunnen gelijktijdig voorkomen in gezinnen. Ondanks het verband blijft samenwerking tussen veterinaire en humane professionals vaak achterwege. Terwijl met krachtenbundeling de problemen eerder en beter kunnen worden aangepakt en er minder kans op grotere schade is!

De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt in opdracht van Veilig Thuis Groningen of samenwerking tussen veterinaire en humane professionals mogelijk is in de aanpak van huiselijk geweld en dierenmishandeling. In het TvD van oktober kun je lezen hoe beide partijen denken over een gezamenlijke aanpak van deze problematiek.

Hoe dan?

Er zijn tal van mogelijkheden in de samenwerking tussen dierenartsen en humane zorgverleners. Van signaleren, melden en registreren tot en met screening, risico-taxatie en het opstellen van veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplannen.

Je kunt bijvoorbeeld gezamenlijk trainingen volgen om meer deskundigheid en kennis over signaleren, melden en helpen te krijgen. Of samen campagnes opzetten om bewustzijn onder slachtoffers, plegers en omstanders te bevorderen. Samen informatie en oplossingen formuleren en delen op de eigen website en sociale media.

Voor melding en registratie is kruisrapportage vanuit dierenhulpverleners aan de humane zorgverleners mogelijk, en vanuit humaan aan 144 Red een Dier, de Dierenbescherming, de Dierenpolitie en het LED (met behulp van dierenarts). Samenwerking op het gebied van screening en risico-taxatie kan door het toevoegen van dier- dan wel gezins-gerelateerde vragen.

Mogelijke voorbeelden van samenwerking op het gebied van veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplannen zijn opvang voor slachtoffer en huisdier samen, opvang van huisdieren bij pleeggezinnen via Blijf van mijn Dier, de inzet van huisdieren bij trauma-therapie voor kinderen en de inzet van dierengedragstherapie voor mishandelde dieren.

Webinar voor professionals

Wil je meer informatie en handvatten? Volg dan het webinar op 1 oktober 2020. Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar kenniscentrum@veiligthuisgroningen.nl.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen