Vetinf@ct 41

Update veterinair beleid gezelschapsdieren uit Oekraïne en Rusland

Vetinf@ct is een berichtenservice voor dierenartsen die wordt uitgegeven door de WBVR, Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, GD, KNMvD, RIVM en NVWA.

Door de recente oorlogssituatie in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom richting het Westen op gang gekomen. Ontheemden en Nederlanders die samen met hun gezelschapsdieren met spoed uit Oekraïne of Rusland naar Nederland reizen, hebben te maken met regels voor de invoer van hun dier. Vanwege de humanitaire situatie zijn de regels voor het reizen met gezelschapsdieren uit Oekraïne en Rusland tijdelijk versoepeld. Deze met hun eigenaar meereizende huisdieren mogen nu zonder te voldoen aan de EU-importeisen en zonder vooraf gegeven toestemming naar een EU-lidstaat reizen. Voor dieren die reizen zonder particuliere eigenaar, bijvoorbeeld met handelaren, stichtingen en derden gelden de versoepelingen niet. Voor deze dieren moet voldaan worden aan de geldende regels voor invoer van gezelschapsdieren.

Om introductie van besmettelijke ziekten tegen te gaan is het van belang dat de geïmporteerde gezelschapsdieren zo snel mogelijk naar een dierenarts worden gebracht. Zo kan er ook alsnog zo spoedig mogelijk worden voldaan aan de EU-importeisen. Dierenartsen dienen bij deze dieren extra alert te zijn op verschijnselen passend bij: Brucella canis, rabiës, hondenziekte, parvo (bij hond en kat) en canine adenovirus-infecties. Meer informatie over deze ziekten is te vinden op de website van de Faculteit diergeneeskunde.

In deze Vetinf@ct wordt informatie gegeven waar dierenartsen aan moeten denken wanneer gezelschapsdieren uit Oekraïne of Rusland met onbekende gezondheidsstatus komen.

Meld dieren uit Oekraïne of Rusland bij de NVWA

Meld via de website van de NVWA wanneer een hond, kat of fret afkomstig uit Oekraïne of Rusland in uw praktijk is geweest. De eigenaren zijn verplicht zo snel mogelijk naar een dierenarts te gaan na aankomst in Nederland. Noteer zoveel mogelijk contactgegevens en, indien bekend, de verblijfplaats van de eigenaar en het dier in uw dossier en geef dit met de melding door. De meldingen kunnen hierdoor sneller in behandeling worden genomen.

De NVWA maakt vervolgens een inschatting van het rabiësrisico en informeert u en/of de eigenaar of er officiële quarantainemaatregelen nodig zijn. Dit zal meestal het geval zijn als het dier geen chip en geen (geldige) rabiësvaccinatie heeft. Of als het dier niet met zijn eigenaar is meegekomen, waarvoor de normale invoereisen gelden.

Als een dier dat recent uit Oekraïne is gekomen symptomen van rabiës vertoont is dit aangifteplichtig en moet er direct contact worden opgenomen met het Landelijk meldpunt Dierziekten via (045) 546 31 88.

Andere gezelschapsdieren

Voor gezelschapsvogels en caudata (salamanders) bestaan er strenge importeisen, in geval van vogels vanwege een mogelijk risico met betrekking tot vogelgriep. Deze dieren moeten ook gemeld worden bij de NVWA en het advies is om bij ziekteverschijnselen direct contact op te nemen met het Landelijke meldpunt Dierziekten van de NVWA. Andere kleine gezelschapsdieren, zoals konijnen, hoeven niet gemeld te worden bij de NVWA. De eigenaren hoeven deze ook niet te melden bij de dierenarts.

Voorzorgsmaatregelen

Voorkom bijt-, krab en likincidenten met deze dieren. Het is raadzaam om standaard tijdens het bezoek aan de praktijk een muilkorf om te doen. Neem zoveel mogelijk maatregelen om contact met andere dieren in de praktijk te voorkomen door ze bijvoorbeeld apart te laten komen.

Verder wordt aangeraden om bij het hanteren van dieren met een onbekende gezondheidsstatus extra te letten op hygiëne. Maak gebruik van goede handhygiëne en handschoenen; bescherm wondjes met een pleister; een extra laag kleding over de werkkleding; een gelaatscherm of beschermende bril. Meer informatie over passende hygiëne maatregelen is te vinden op de website van de Faculteit diergeneeskunde.

Het is niet nodig om preventief alle dierenartsen en paraveterinairen te laten vaccineren tegen rabiës. Neem de hiervoor beschreven voorzorgsmaatregelen in acht wanneer je een dier behandelt. Indien er bijtincidenten of contact van slijmvliezen of huiddefecten met speeksel (zie ook voorzorgsmaatregelen) zijn neem dan direct contact op met de huisarts of GGD voor een risico-inschatting en eventueel verder beleid.

Veterinaire handelingen

Indien honden, katten of fretten uit Oekraïne of Rusland worden aangeboden moet alsnog aan de EU-importvoorwaarden worden voldaan:

  • Controleer of het dier gechipt is: Indien het dier niet gechipt is, moet het dier gechipt worden.
  • Geef een EU-paspoort uit en registreer het dier. Meer informatie hierover is te vinden op de website van RVO.
  • Controleer de vaccinatiestatus: Vaccineer het dier tegen rabiës als er geen geldig vaccinatiebewijs tegen rabiës is. Als het dier op het moment van vaccineren geen chip had is een rabiësvaccinatie niet geldig.
  • Als er andere honden, katten of fretten in huis aanwezig zijn, vaccineer deze dan ook tegen rabiës indien zij geen geldige enting hebben.
  • Geef de eigenaar het dringend advies om het dier in thuisquarantaine te houden. Eigenaren moeten honden alleen aangelijnd en bij voorkeur gemuilkorfd uitlaten. Meer informatie over quarantaine en wanneer deze kan worden beëindigd is te vinden op de website van de NVWA.
  • Voor dieren uit Oekraïne geldt; Neem bloed af voor een titerbepaling minimaal 30 dagen na de rabiësvaccinatie. Geef de uitslag aan de NVWA door via rabiesoekraine@nvwa.nl. Als de titer meer dan 0,5 IE/ml is mag het dier uit quarantaine. Het is belangrijk om de eerste 3 maanden na de bloedtest terughoudend te zijn in het contact met andere dieren en mensen.

Daarnaast zijn de volgende zaken van belang om na te lopen:

  • Geef bij voorkeur ook de reguliere vaccinaties inclusief leptospirose.
  • Ontwormen met praziquantel en milbemycine houdend anthelminticum: In Oekraïne komt zowel Echinococcus granulosus als Echinoccous multilocularis en Dirofilaria spp. voor. Voor meer informatie zie de website van de Faculteit Diergeneeskunde.
  • Controleer het dier op teken en verwijder aanwezige teken met een tekentang of pincet. In Oekraïne komen Dermacentor reticulatus (mogelijk besmet met Babesia canis), Ixodes ricinus (mogelijk besmet met Anaplasma phagocytophilum en Borrelia burgdorferii s.l.), Rhipicephalus sanguineus (mogelijk besmet met Babesia canis vogeli, Ehrlichia Canis en Babesia gibsoni) en Hyalommateken (mogelijk besmet met Krim-Congo-hemorragische-koorts-virus) voor. Meer informatie over tekenoverdraagbare ziekteverwekkers is te vinden op de website van de Faculteit diergeneeskunde.
  • Meer informatie over andere dierziekten die voorkomen in Oekraïne staat op de website van de Faculteit diergeneeskunde.
Meer hulp en kosten

Heb je als dierenarts hulp nodig, bijvoorbeeld omdat de instroom in jouw praktijk te hoog is en hulp nodig om alle dieren te zien? Of omdat na een deel liefdadigheid de hulp die je biedt financieel niet meer uit kan? Of heb je op een andere manier hulp nodig voor behandeling en/of verzorging van gezelschapsdieren uit Oekraïne? Dan kun je als dierenarts contact opnemen met hulpvoordierenuitoekraine.nl. Ze zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar via 088-8113333 of info@hulpvoordierenuitoekraine.nl. Mochten er dringende vragen zijn in het weekend of in de avond dan kun je bellen met 06-12660654 of mailen naar  info@huisdierenwelzijn.nl.

Handige links:
Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen