Voorstel tot wijziging van de statuten van de Maatschappij

Om de huidige reglementen (Statuten en Huishoudelijke Reglement) te laten aansluiten bij het nieuwe contributiestelsel en het daaruit voorvloeiende stemrecht dient een aantal artikelen aangepast te worden. Daarnaast is beoordeeld of de statuten voldoen aan de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021 en is er gekeken of de documenten aansluiten bij de andere reglementen. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen.
De statuten van de Maatschappij kunnen worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Afgevaardigden (RvA). De RvA is in principe akkoord met het voorstel tot wijziging, maar heeft verzocht nog een paar kleine wijzigingen door te voeren.
Het voorstel tot wijziging van de statuten is ter inzage beschikbaar voor leden en kunnen opgevraagd worden bij l.van.hamersveld@knmvd.nl.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen