Voortgang Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

De coronapandemie was voor het Ministerie van VWS aanleiding om het bestaande zoönosenbeleid verder te versterken met als doel risico’s op het ontstaan en de verspreiding van zoönosen in de toekomst te verkleinen en voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak. Dit wordt gedaan met het Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid.

Preventie, detectie en respons

Het zwaartepunt van het actieplan ligt op het voorkómen van de overdracht van zoönotische ziekteverwekkers van dier naar mens. Het actieplan strekt zich uit over de volle breedte van One Health (leefomgeving, veterinair en humaan), nationaal en internationaal, en richt zich op preventie, detectie en respons. Er zijn 54 acties omschreven zoals Dierwaardige veehouderij, in balans met de volksgezondheid, Pilot influenzavirussen varkenshouderij; Signalering zoönosen in de eerste lijn en Integrale One Health oefening.

In deze rapportage lees je de resultaten en voortgang per actie:
Kamerrapportage Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid 2022-2026

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen