Vraag van de week: heeft de Wet Dieren de regelgeving rondom gehouden dieren verbeterd?

In 2013 is de Wet Dieren ingegaan. De bedoeling van deze wet was om het woud aan regels in één wet vast te leggen. Het moest allemaal makkelijker en duidelijker worden. Is dat gelukt?

Momenteel evalueert Berenschot deze wet in opdracht van minister Schouten. De KNMvD heeft haar zegje kunnen doen in meerdere evaluatiesessies.

De KNMvD is van mening dat het er met de Wet Dieren nog niet makkelijker en duidelijker op is geworden voor dierenartsen. Zo zijn er nog veel open normen. Hoe deze ingevuld moeten worden, is vaak niet duidelijk. Het gevolg is dat handhavers en dierenartsen regelmatig worstelen met de invulling van deze open normen. Daarnaast is er nog steeds sprake van een zogeheten gelaagde structuur. Veel bepalingen in de wet worden uitgewerkt in besluiten en regelingen; denk aan het besluit diergeneesmiddelen en de regeling diergeneesmiddelen. En tot slot hebben we op bepaalde onderwerpen vaak met Europese regelgeving te maken. Hierdoor is  het lastiger om zaken nationaal (via de Wet Dieren) te regelen. Kortom, er is nog steeds sprake van een woud aan regels en dus werk aan de winkel.

Het evaluatierapport ligt naar verwachting later dit jaar op het bureau van de minister van LNV. Zij zal de conclusies en aanbevelingen voorleggen aan de Tweede Kamer. De KNMvD houdt de vinger aan de pols en jou op de hoogte.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen