Vraag van de week: hoe zit het met klachten over landbouwhuisdieren en paarden?

Onrechtmatig behandelen van paarden door niet-dierenartsen

Mocht je zien dat iemand een paard medisch behandelt zonder hiervoor bevoegd te zijn, meldt dit dan meteen bij de NVWA. Dit is van belang omdat de gezondheid van het paard in het geding kan komen. Als niet-dierenartsen bijvoorbeeld (im-) sedatie of (iv-) narcosemiddelen toedienen, kunnen zij makkelijk een fout in de dosering maken of de injectie op een verkeerde plek zetten.

Het is belangrijk dat je (het vermoeden van) onrechtmatige behandeling van paarden direct meldt bij de NVWA. Zij zullen dit gebruiken in hun dossieropbouw. Hoe meer meldingen er binnenkomen, hoe eerder zij kunnen gaan controleren. Het is in het belang van de gezondheid en het welzijn van paarden dat onrechtmatige, risicovolle handelingen stoppen.

Signalen kun je telefonisch doorgeven aan de NVWA via: 0900-03 88.

Welzijn/verwaarlozing boerderijdieren

Klachten over welzijn/verwaarlozing van boerderijdieren kun je melden via dit klachtenformulier.

Je meldingen kunnen betrekking hebben op:
– De verzorging van de dieren;
– De huisvesting van de dieren;
– Aangetroffen dode dieren/kadavers.

Benodigde informatie:

– Je gegevens;
– Tijd en plaats van de constatering van de klacht;
– Plaatsbepaling waarover de klacht gaat;
– Welke dieren, diersoort en aantallen;
– Worden de dieren bedrijfsmatig gehouden of hobbymatig?;
– Omschrijving van de klacht;
– Kenmerken van de klacht, dus waar de klacht over gaat;
– Heb je zelf al contact gezocht met de eigenaar/verzorger van de dieren?;
– Op de laatste pagina kun je max. 3 bijlagen en/of foto’s indienen als bewijs.

Melding over dieren die last hebben van de hitte

Heb je een melding over dieren die last hebben van de hitte, vul dan dit formulier in met specifieke informatie over:

– Kenmerken van de klacht i.v.m. de hitte;
– Waar de dieren zich bevinden;
– Of je symptomen van hittestress ziet bij de dieren.

Dierziekten

Bij het signaleren van besmettelijke dierziekten geldt een meldingsplicht; dit moet telefonisch gebeuren via telefoonnummer: (045) 546 31 88 van het landelijk meldpunt dierziekten.

Zie de pagina van de NVWA over dierziekten en de link naar de lijst van aangifteplichtige dierziekten per categorie

Overige klachten m.b.t. dieren

Via dit formulier kun je klachten doorgeven over:
– Transport (inclusief invoer);
– Destructie (vernietigen dode dieren);
– Dierziekten (meldingsplichtige) (zie kopje hierboven);
– Proefdieren;
– Bedrijf;
– Diervoeder;
– Mestovertredingen;
– Aziatische boktor;
– Aziatische tijgermug;
– Reuzenteek.

Andere klachten of meldingen

Heb je andere klachten of meldingen m.b.t. landbouwhuisdieren of paarden, die niet in een van deze categorieën staan? Bel dan met de NVWA via telefoonnummer: 0900-03 88.

Bron: NVWA

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen