Vraag van de week: mag ik diergeneesmiddelen overnemen van een andere dierenarts(praktijk)?

Nee, dit is niet toegestaan. Iedere dierenarts die staat ingeschreven in het diergeneeskunderegister heeft van rechtswege een kleinhandelsvergunning. Dat houdt in dat een dierenarts alleen diergeneesmiddelen mag afleveren aan houders van dieren die aan zijn/haar zorg zijn toevertrouwd.

Een dierenarts mag geen diergeneesmiddelen doorgeven/leveren aan een andere dierenartsenpraktijk. Daarvoor is een groothandelsvergunning nodig.

Zie voor meer informatie: https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/themas/diergeneesmiddelen-productie-en-distributie

Wil je meer weten over de regels omtrent het voorschrijven van diergeneesmiddelen? Kijk dan in onze kennisbank.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen