VWS: Stand van zaken onderzoek COVID-19 op nertsenbedrijven

Minister De Jonge (VWS) en minister Schouten (LNV) hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de stand van zaken over het COVID-19 onderzoek op nertsenbedrijven.

De ministers laten weten dat er een tweede geval bekend is geworden waarbij op één van de besmette nertsenbedrijven het meest waarschijnlijk is dat SARS-CoV-2 (CoV-2) is overgegaan van nerts naar mens. Volgens hen heeft de infectie waarschijnlijk plaatsgevonden toen nog niet bekend was dat nertsen op dit bedrijf besmet waren en er nog geen persoonlijke beschermingsmiddelen werden gebruikt.

Het RIVM beoordeelt daarnaast dat het risico op blootstelling van mensen aan het virus buiten de stal nog steeds verwaarloosbaar is en door dit nieuwe onderzoeksresultaat niet is veranderd.

Verder melden de ministers dat deze week een start wordt gemaakt met de monsternames voor de verplichte screening van alle nertsenbedrijven in Nederland. Tenslotte laten ze weten dat eind deze week de uitslagen van het veterinair epidemiologisch onderzoek bekend worden gemaakt. Op basis van de resultaten kunnen veterinaire experts een inschatting geven of CoV-2 op de nertsenbedrijven op afzienbare tijd zal uitdoven of niet.

De verdere behandeling van deze brief wordt mogelijk besproken tijdens de procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie VWS, die plaats zal vinden op 28 mei 2020.

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen