Waakzaamheid pluimveedierenartsen geboden vanwege HPAI

Sinds 26 oktober is bij vijf commerciële bedrijven, twee grotere hobbyhouderijen en op één kleine hobbylocatie HPAI vastgesteld. De bedrijven en hobbylocaties zijn conform EU-regelgeving geruimd en er is rondom deze bedrijven een beperkingsgebied ingesteld. De NVWA traceert na elke HPAI besmetting op een pluimveelocatie de bedrijfscontacten. Indien uit deze tracering risicovolle contacten naar voren komen, kunnen vervolgens aanvullende maatregelen genomen worden om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen.

Er zijn twee bedrijven preventief geruimd naar aanleiding van een risicovol contact. In één van beide gevallen bleek het te gaan om contact via een dierenarts, die de besmette locatie op de dag van de melding van de verdenking had bezocht. En naar aanleiding van contacten van een dierenarts met een andere besmette locatie, een dag voor de melding van de verdenking, zijn vier bedrijven geblokkeerd. In beide gevallen hebben deze contacten plaatsgevonden voordat het bedrijf verdacht werd verklaard. Het spreekt voor zich dat juist nu oplettendheid van dierenartsen en pluimveehouders van groot belang is en dat bij klinische verschijnselen een verdenking snel wordt gemeld, ook bij twijfel of het wel AI zou kunnen zijn .

Dringend verzoek namens LNV

Hoewel dierenartsen op dit moment ongetwijfeld zeer alert zijn op verschijnselen van vogelgriep en deze direct melden, heeft LNV de KNMvD verzocht jullie nogmaals te wijzen op het belang daarvan en ook de aangescherpte mortaliteitsgrenzen opnieuw onder de aandacht te brengen. Deze zijn beschreven in paragraaf 3.6 van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen en ook te vinden op de NVWA-website.

 

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen