Welke gezelschapsdierenarts kies jij voor de RvA?

Anton Fennema, kandidaat Raad van Afgevaardigden namens Cluster Gezelschapsdieren

Eind vorige eeuw was ik bestuurslid van de afdeling Zuid-Holland. Nadat deze was opgeheven, ben ik toegetreden tot de Raad van Toezicht. Daarna ben ik nog directielid van de Sterklinieken geweest. Momenteel zit ik in het bestuur van de Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde. Ik ben practice manager van Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert, binnenkort Anicura Stroowaert. Hoewel ik vind dat jongeren eerder een plek zouden moeten hebben in de Raad van Afgevaardigden, stel ik mij toch kandidaat voor deze functie. Ik weet hoe het was en heb ideeën over hoe het zou moeten zijn. Het is tijd voor heroriëntering zodat de KNMvD weer een vereniging is van en voor alle dierenartsen.

Je kunt tot en met 26 maart 2021 stemmen!

Stemformulier Cluster Gezelschapsdieren

"Het is tijd voor heroriëntering zodat de KNMvD weer een vereniging is van en voor alle dierenartsen." - Anton Fennema

Renate Masselink, kandidaat Raad van Afgevaardigden namens Cluster Gezelschapsdieren

De KNMvD is al een aantal jaar bezig met het nieuw richting geven aan de Maatschappij voor Diergeneeskunde. Vanaf de zijlijn heb ik deze ontwikkelingen altijd met interesse gevolgd, soms kritisch en soms instemmend. Ik vind de Maatschappij voor Diergeneeskunde een factor van belang voor de dierenartsen van Nederland en voor de sector als geheel en wil graag een steentje bijdragen aan de toekomstige ontwikkelingen van de Maatschappij. Dit wil ik vooral doen met mijn blik gericht op de meerwaarde van de KNMvD voor de gezelschapsdierenpraktijken. Hierin neem ik echter ook mijn historie als gemengd practicus mee, evenals mijn werkzaamheden buiten de praktijk als ondernemer in de kinderopvang en als gemeenteraadslid.

Een belangrijk doel dat ik nastreef en waarin ik hoop de vereniging te kunnen ondersteunen, is het verbinden van diergeneeskundig Nederland, vanuit onze gedeelde waarden en normen. Een verbinding tussen practici die in de diverse sectoren werkzaam zijn, maar ook een verbinding tussen practici en dierenartsen die een ander pad hebben gekozen zoals het onderwijs, de wetenschap, de volksgezondheid of de industrie. De KNMvD moet (weer) een gezonde en stabiele basis hebben om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Alleen op die manier kan zij van meerwaarde zijn voor de dierenartsen.

De verbinding moet ook zitten in een verdieping van de samenwerking tussen de verschillende partijen die de belangen en diensten voor diergeneeskundig Nederland dienen. Door mijn betrokkenheid in het bestuur van de dierenartsencoöperatie Dactari hoop ik ook hier een link te kunnen leggen.

Je kunt tot en met 26 maart 2021 stemmen!

Stemformulier Cluster Gezelschapsdieren

"Een belangrijk doel dat ik nastreef en waarin ik hoop de vereniging te kunnen ondersteunen, is het verbinden van diergeneeskundig Nederland, vanuit onze gedeelde waarden en normen." - Renate Masselink

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen