Wat te doen als werkgever met werknemers die niet kunnen wachten om vakantie buiten Nederland te vieren?

Het coronavirus is nog niet verslagen, kan zomaar weer oplaaien nu er steeds nieuwe varianten opduiken. We zijn er kortom nog niet. Landen veranderen constant van kleur en daarmee zijn ook de regels aan verandering onderhevig. En dat midden in het vakantieseizoen. Mensen snakken naar een andere omgeving, willen dolgraag weer naar het buitenland. Als werkgever kun je werknemers niet verbieden af te reizen naar een ander land met code oranje of rood. Echt niet? Bij thuiskomst in quarantaine? Maakt voor sommigen niet uit, werkgever moet loon toch doorbetalen. Maar is dat altijd zo?

Vakantie verbieden?

De rechter in Maastricht lijkt daarvoor ruimte te bieden, want moest beslissen in een zaak van een Poolse werknemer die van zijn werkgever niet naar zijn vaderland mocht afreizen. Voor Polen gold op dat moment code oranje. En dus zou de werknemer bij thuiskomst tien dagen in quarantaine hebben gemoeten. Zou de werknemer in die tien dagen gewoon thuis hebben kunnen werken, was er vermoedelijk niets aan de hand geweest. Maar het werk dat hij deed, kon hij niet thuis uitvoeren. De rechter oordeelde dat de werkgever een zwaarwegend belang had om de werknemer te verbieden af te reizen naar Polen. Saillant detail: de werknemer vertrok wel degelijk en werd op staande voet ontslagen. Dit ontslag vond de rechter vervolgens terecht.

Salaris doorbetalen?

Voor januari 2020 gold de regel: geen werk, geen loon. Nu is het anders en geldt: geen arbeid, wel loon. Tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken voor rekening en risico van de werknemer behoort te komen. Wanneer is dat het geval?

De Poolse werknemer in bovengenoemde zaak koos er bewust voor om naar een land te gaan met code oranje. Hij nam dus welbewust het risico dat bij thuiskomst quarantaine verplicht is. Als de werknemer daardoor niet kan werken,  is de werkgever niet verplicht het loon door te betalen. Maar let wel: als werkgever doe je er verstandig aan om werknemers er voor vertrek op te wijzen wat de gevolgen zijn als ze ondanks reisadviezen toch vakantie gaan vieren in een land met code oranje of rood. Zorg dat het beleid hierover bekend is bij alle werknemers.

Maar wat nu als het vakantieland bij vertrek groen of geel is en het land verschiet tijdens het verblijf van kleur, wordt oranje of rood? In dat geval moet de werkgever het loon doorbetalen tijdens de verplichte quarantaine. De oorzaak van het niet kunnen werken, valt dan niet in de risicosfeer van de werknemer.

Conclusie

Zorg ervoor dat er beleid is (vooraf dus!), zodat alle werknemers ervan op de hoogte zijn dat vakanties in het buitenland gevolgen kunnen hebben voor de loondoorbetaling.

 

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen