Wat verandert er in 2023 op het gebied van personeelszaken?

Welke wetswijzigingen op het gebied van personeelszaken en salarisadministratie zijn van belang voor de dierenarts(praktijk)? Een overzicht.

Vrije ruimte werkkostenregeling – ruimte vergroot

In 2022 bedroeg de werkkostenregeling 1,7% van het fiscaal loon over de eerste € 400.000. Over het meerdere bedroeg die 1,18%. In 2023 wordt het percentage aangepast naar 3% over de eerste € 400.000. Daarboven bedraagt het percentage 1,18%.

Reiskostenvergoeding omhoog

Vanaf 1 januari 2023 stijgt de belastingvrije kilometervergoeding van €0,19 naar €0,21 per kilometer.

Thuiswerkvergoeding

Het bedrag dat per thuiswerkdag onbelast is te vergoeden aan een werknemer, stijgt van € 2 naar € 2,15

Minimumloon omhoog

Per 1 januari 2023 gaat het minimumloon omhoog met 10,15%. Bekijk de minimumloonbedragen per maand, week en dag.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden.

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2023

Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt van 37,07% naar 36,93% en het bedrag waarover dit tarief geldt stijgt van € 69.398naar €73.031.

Arbeidskorting omhoog

De arbeidskorting stijgt per 1 januari 2023 van € 4.260 naar € 5.052. Werknemers en ondernemers met een inkomen tot €115.301 betalen door deze verhoging in 2023 minder inkomstenbelasting. Zo houden zij meer inkomen over. De arbeidskorting wordt vanaf 1 januari 2023 elk jaar verhoogd.

Transitievergoeding bij ontslag

De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar maximaal € 89.000. Als het jaarsalaris hoger is dan € 89.000 is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

WW-premies iets omlaag

 Per 1 januari 2023 gaan de WW-premies iets omlaag. Het hoge tarief geldt voor werknemers met een oproepovereenkomst en bedraagt per 1 januari 2023 7,64%. Het lage tarief gaat per 1 januari 2023naar 2,64% en geldt voor werknemers met een vast contract die niet op basis van een oproepovereenkomst werken.

Premies

De premie voor de private aanvulling op de WW en WGA daalt van 0,2% naar 0,15%. De premie voor de Aof-premie gaat juist (behoorlijk) omhoog.

Zorgverzekering

Werkgevers mogen niet meer collectief als arbeidsvoorwaarde korting aanbieden op de basisverzekering.

Buitenlandse werknemers

Vanaf 2023 moet een ondernemer jaarlijks kiezen of zij/hij voor buitenlandse werknemers de ‘extraterritoriale kosten’ vergoedt op basis van de werkelijk gemaakte kosten of op basis van de 30%-regeling.

Zieke AOW`ers

De termijn van de loondoorbetalingsverplichting van zieke werknemers die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt gaat per 1 juli 2023 van 13 weken naar 6 weken.

 

 

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen