Wat vinden collega practici van de nieuwe I&R hond?

Op 1 november is de nieuwe I&R-regeling hond ingegaan. Dit betekent dat:

  • Niet alleen de honden worden geregistreerd, maar ook de fokkers (zowel de bedrijfsmatige als incidentele fokkers) de importeurs en de chippers (inclusief dierenartsen);
  • Het hondenpaspoort voor elke hond in Nederland verplicht is;
  • Dierenartsen paspoorten en chips voortaan uitsluitend ontvangen op het (praktijk)adres dat in het dierenartsenregister (CBIG) staat vermeld. Net als chippers, die zich ook moeten registreren om te mogen chippen;
  • De dierenarts chipt de hond, geeft en officieel paspoort af én doet de registratie van het paspoort en het chipnummer van een hond in één van tien daartoe aangewezen databanken;
  • Voor de registratie is het UBN nodig van de fokker of voorgaande houder. Fokkers en importeurs zijn verplicht zo’n UBN aan te vragen. Vanuit die tien databanken gaan de gegevens rechtstreeks naar een centrale databank van de overheid.
    Op deze manier is het altijd direct duidelijk waar de hond vandaan komt en wie de chip en het paspoort gaven.
Wat vindt collega Mijntje de Beer ervan?

De overheid heeft onderstaand filmpje gemaakt om het belang van de nieuwe regelgeving I&R hond uit te dragen. Hierin komt practicus gezelschapsdieren Mijntje de Beer, actief lid van de KNMvD en participant in Fairdog, aan het woord. In het TvD van september vertelde zij eveneens over de risico’s van de illegale hondenhandel en hoe een sluitende I&R hierin het verschil kan maken.

“Ze weten dat het niet klopt, maar ja, hij is zo lief…”

“Ja, goede voorlichting aan potentiële nieuwe eigenaren is heel belangrijk en pakt het probleem aan bij de bron. Maar het is helaas niet afdoende,” vertelt Mijntje de Beer. “Zelfs als mensen goed voorgelicht zijn en weten dat het eigenlijk niet klopt, gaan ze toch overstag als ze eenmaal zo’n lief pupje vast hebben.” Mijntje is gezelschapsdierenarts bij dierenartsenpraktijk Bernheze in Heesch en heeft het afgelopen jaar een forse toename gezien van het aantal pups. Daar zitten zeker ook pups uit de malafide handel bij. Waar merkt ze dat aan? “Je ziet het soms meteen als zo’n hondje op tafel wordt gezet. Ze zijn vaak erg angstig en kruipen helemaal weg, terwijl een pup open en nieuwsgierig zou moeten zijn. Veel hondjes hebben last van Giardia-infecties, vaak ook van vlooien, wormen en oormijt. Ze zijn duidelijk niet goed verzorgd, sommige zijn zelfs ronduit vies. Ik zie ook veel fraude met paspoorten, de leeftijd van vijftien weken klopt dan absoluut niet. Als ik het gebit en het gedrag van zo’n hondje zie is het veel jonger. Verder is er vaak niets ingevuld bij de oorspronkelijke eigenaar of fokker, is sowieso niet alles ingevuld, staan de stickers voor de vaccinaties op de verkeerde plek of worden niet de juiste stickers gebruikt. Een betere registratie is hard nodig, nu kan er heel makkelijk worden gesjoemeld. Er worden gewoon lege paspoorten inclusief chips meegegeven.”

Nieuwe Identificatie & Registratie

Mijntje is blij met de nieuwe regeling, al ziet ze ook wel nadelen. “Hiermee wordt veel duidelijker waar pups vandaan komen en frauderen met chips en paspoorten wordt een stuk moeilijker. Het is wel heel belangrijk om te controleren of je praktijkadres correct in het CBIG-register staat. En ik verwacht zeker in het begin vragen over niet geregistreerde fokkers. Verder brengt het registreren van honden in een databank meer administratie voor ons met zich mee. Daarentegen gaat het systeem werken met een soort ‘rode vlaggetjes’, waarmee ik als practicus niet kloppende zaken heel eenvoudig digitaal kan aangeven. Daar moet ik nu nog een enorm formulier voor invullen, dus dat scheelt weer tijd. En de NVWA kan door die vlaggetjes gerichter gaan controleren.”
Een woordvoerder van de NVWA laat in reactie op vragen hierover het volgende weten: “De nieuwe regels omtrent identificatie en registratie (I&R) van honden zullen naar verwachting bijdragen aan het beter inzichtelijk maken van handelsstromen van honden.”

Fairdog voor een goed aanbod van gezonde en sociale honden

Mijntje houdt zich al langer bezig met het probleem van de malafide handel in honden. Niet alleen met pups maar ook rond herplaatsers uit het buitenland. Eerst als lid van de KNMvD-commissie Jonge Honden en nu namens de KNMvD in Fairdog. Dat is een samenwerkingsverband van diverse partijen uit de hondensector, onderwijs- en wetenschap en dierenwelzijnsorganisaties met als streven een goed aanbod van gezonde en sociale honden.

Paul Mandigers is ook bij Fairdog betrokken, als stuurgroeplid van de KNMvD en vanuit het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren. Hij werkt in de kliniek als veterinair internist en neuroloog bij het Evidensia Dierenziekenhuis in Arnhem. Daarnaast is hij als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde. Daar richt hij zich op het opsporen van erfelijke rasgebonden aandoeningen en het indien mogelijk identificeren van de genetische oorzaak daarvan, met als doel fokkers te helpen gericht gezonder te gaan fokken.

Wat vindt collega Paul Mandigers ervan?

“De nieuwe I&R regeling kan bijdragen aan gezonde fok, zeker in Nederland,” geeft hij aan. “Door de UBN-verplichting en ouderschapscontrole zal bepaalde schimmige handel verdwijnen. Zo kan een fokker straks niet meer een (ras)hond, die niet is goedgekeurd voor het fokken, elders plaatsen om alsnog een nest pups te krijgen en die zonder stamboom te verkopen. Helemaal sluitend is het nog niet. Wat mij betreft zou het optimaal zijn als we elke hond kunnen genotyperen. DNA is de enige echt sluitende identificatie. Daar wordt al aan gewerkt, maar dat is nu nog toekomstmuziek. Dit is zeker een stap in de goede richting, al zal een goede controle ook met het nieuwe systeem essentieel zijn. De import van honden uit het buitenland is een groot probleem. Met het nieuwe systeem krijgen we daar wel meer zicht op. Bovendien zal de verplichting tot registreren mensen dwingen tot bewuster nadenken over het fokken van een nestje. Het vergt meer administratie, maar als dierenartsen kunnen we zo wel een actievere en grotere rol gaan pakken bij de begeleiding en sturing van fokkers.”

Bron: september editie 2021 van het Tijdschrift voor Diergeneeskunde 

"Het vergt meer administratie, maar als dierenartsen kunnen we zo wel een actievere en grotere rol gaan pakken bij de begeleiding en sturing van fokkers." - Paul Mandigers
"Hiermee wordt veel duidelijker waar pups vandaan komen en frauderen met chips en paspoorten wordt een stuk moeilijker. Het is wel heel belangrijk om te controleren of je praktijkadres correct in het CBIG-register staat" - Mijntje de Beer
Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen