Wat vinden leden van de voermaatregel in relatie tot diergezondheid en dierenwelzijn?

Minister Schouten heeft recent de ‘wijziging van de Regeling Diervoeders‘ aan de kamer voorgelegd (ook wel voermaatregel genoemd). Deze maatregel houdt in dat er maxima gesteld worden aan het ruw eiwitgehalte van krachtvoer binnen de Nederlandse melkveehouderij met het oog op het terugdringen van de stikstofdepositie.

Het is belangrijk dat dierenartsen in deze kwestie gehoord worden vanwege de mogelijke effecten van deze maatregel op diergezondheid en dierenwelzijn.

Daarom heeft de KNMvD leden van de Vakgroep Gezondheid Herkauwers vandaag uitgenodigd om hun mening hierover te geven via een enquête. Ook dierenartsen die zijn aangesloten bij CPD, de faculteit Diergeneeskunde en onderzoeksinstituut Wageningen, krijgen de mogelijkheid om hun stem te laten horen.

De resultaten van de enquête koppelen we terug aan onze leden en waar nodig ook aan het ministerie van LNV en de vaste Kamercommissie Landbouw.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen