Webinar regelgeving import honden uit het buitenland

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

 

(Nieuwe) regelgeving

Er is veel onrust over de regelgeving voor de import van buitenlandse herplaatsers. Stray AFP heeft daarover al veel gehoord van zwerfdierenstichtingen en recent zijn hier Kamervragen over gesteld. Zij heeft gesproken met het ministerie van LNV, RVO en NVWA en zij willen hierover graag in gesprek met zwerfdierenstichtingen. Het Webinar is bedoeld als startpunt om hierover met elkaar in gesprek te gaan en blijven. Medewerkers van het ministerie van LNV, RVO en NVWA geven een toelichting op de (nieuwe) regelgeving ten aanzien van de import van buitenlandse herplaatsers, en de achtergrond en herkomst hiervan. Deelnemers aan het Webinar kunnen vragen stellen en aangeven waar zij tegen aan lopen met betrekking tot deze regelgeving en de handhaving hiervan.

Fairdog

Stray Animal Foundation Platform heeft het eerder al over Fairdog gehad en uitgelegd wat haar betrokkenheid hierbij is. Ze gaat hier tijdens het Webinar verder op in. Eén van de stuurgroepleden van Fairdog vertelt tijdens het Webinar meer over wat Fairdog inhoudt en hoe dit zich verhoudt tot het werk van zwerfdierenstichtingen. Welke vragen wil je stellen? Heb je nu al vragen over regelgeving of over Fairdog die je graag wilt stellen? Deel die dan via info@stray-afp.org zodat zij tijdens het Webinar zoveel mogelijk vragen kunnen beantwoorden. Vragen die niet tijdens het Webinar kunnen worden beantwoord, zullen na afloop schriftelijk worden beantwoord.

Bron

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen