Wereld Dieren Vaccinatiedag: voorkomen is beter dan genezen!

De uitzonderlijke omstandigheden waarin we ons momenteel bevinden, benadrukken zonder twijfel het belang van effectieve vaccinatieprogramma’s, zowel bij mensen als bij dieren. Als we ons verenigen tijdens deze crisis, komen we samen tot Wereld Dieren Vaccinatiedag, die dit jaar valt op de eerste dag van de Europese immunisatieweek. Dierenartsen, veterinaire verenigingen en de diergezondheidsindustrie in Europa benadrukken meer dan ooit het belang van de aanpak ‘Voorkomen is beter dan genezen’.

Het stoppen van ziekten bij mensen door het voorkomen van ziekten bij dieren ondersteunt het concept van ‘One Health’.  Een benadering van de volksgezondheid die de verbanden tussen dieren, mensen en de planeet erkent. Door de dreiging van een uitbraak van ziekten zo vroeg mogelijk te identificeren, kunnen gezondheidsautoriteiten preventieve maatregelen nemen. Bijvoorbeeld  vaccineren, strengere controles op bioveiligheid op boerderijen of op voedselmarkten, of bewustmakingscampagnes.

FVE-voorzitter, Rens van Dobbenburgh, stelt  namens de Federatie van Dierenartsen van Europa: “Vaccinatie is essentieel. Het voorkomt, controleert en vernietigt ziekten bij zowel dieren als mensen. Veterinaire vaccinaties zijn niet alleen een belangrijk hulpmiddel voor verbetering van de diergezondheid en het dierenwelzijn, ze maken ook integraal deel uit van de algehele gezondheidsplannen tegen infectieziekten en zijn onderdeel van inventieve strategieën om de verspreiding van nieuwe ziekten te voorkomen. Met de huidige geglobaliseerde reis- en handelsactiviteiten en klimaatverandering, nemen dierziekten die niet eerder in Europa zijn gemeld toe. Het is essentieel dat dan preventieve actie, zoals vaccineren, wordt ondernomen.

Roxane Feller, secretaris-generaal van Animal Health Europe verklaart: “De verspreiding van dierziekten, zoals Afrikaanse varkenspest, herinnert ons eraan hoe noodzakelijk het is om door te gaan met onderzoeken en het vinden van oplossingen om dieren tegen ziekte te beschermen. Uitbraken van dierziekten hebben niet alleen gevolgen voor dierenpopulaties, maar ze hebben ook gevolgen voor de voedselproductie en de boeren, levensonderhoud en soms zelfs op de menselijke gezondheid. Vaccinatie helpt het lijden van dieren te verminderen, overdracht naar andere dieren of mensen te voorkomen en productieverliezen te vermijden. ”

FECAVA President Denis Novak, sprekend voor de veterinaire federatie van gezelschapsdieren in Europa verklaart: “De preventieve  aanpak is beter dan de curatieve en in het bijzonder van belang voor gezelschapsdieren. Dit zijn de dieren die ons leven met ons delen en bij ons wonen. Hun bescherming tegen ziekten waarvoor geadviseerd wordt te vaccineren, is een belangrijk onderdeel van verantwoord huisdierbezit. Vaccinatie zorgt ervoor dat onze huisdieren en degenen die hen omringen kunnen genieten van een ziektevrije omgeving. Dit geeft de eigenaren van huisdieren gemoedsrust. We staan ​​volledig achter de kernboodschap van de Europese Immunisatieweek: immunisatie is essentieel om ziekten te voorkomen en het leven te beschermen.”

Klik hier voor het originele persbericht.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen