Westnijlvirus-surveillance in paarden: gratis diagnostiek

In 2020 is westnijlvirus (WNV) voor het eerst in Nederland aangetoond in zowel wilde vogels, muggen als 8 mensen. Ondanks de kleine kans dat muggen ziekteverwekkers zoals WNV overdragen op mensen en paarden, zal de komende jaren op diverse manieren worden geprobeerd om WNV circulatie zo vroeg mogelijk op te sporen. Hierbij kunnen paarden een belangrijke rol spelen, door middel van syndroomsurveillance bij paarden met neurologische verschijnselen.

U als dierenarts kunt hieraan bijdragen door gedurende het transmissieseizoen (juni – november) van paarden met neurologische verschijnselen een serumbloedmonster in te sturen voor gratis onderzoek op antistoffen tegen WNV in het kader van uitsluitingsdiagnostiek. Deze diagnostiek wordt middels een ministeriële subsidie gefinancierd.

Insturen kan tot 30 november, het einde van het vector(muggen)-seizoen.

Dit onderzoek zal met instemming van de paardeneigenaar moeten gebeuren aangezien WNV aangifteplichtig is en derhalve positieve resultaten aan de NVWA doorgegeven moeten worden. Positieve resultaten worden geconfirmeerd door WBVR of RIVM. Het paard is echter een zogenaamde “dead-end host”, dus positieve bevindingen zullen géén gevolgen hebben voor de desbetreffende paarden en locaties waar de paarden gehouden worden.

Let op: Om de kosten van de WNV diagnostiek vergoed te krijgen, dient u een speciaal inzendformulier te gebruiken op de GD-website.
Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen